Cílíme na české firmy řešící nástupnictví. Do tří let jich chceme v portfoliu alespoň 20

Jiří Mikeš
Foto: ADAX

ADAX Fond firemního nástupnictví si v roce 2023 prošel několika změnami. Posílil investiční i obchodní tým, významně navýšil kapitál a do portfolia nakoupil další firmy. V rámci své strategie se zaměřuje na český (potažmo slovenský) SME sektor, a to primárně na firmy řešící otázku nástupnictví, kde vidí obrovský potenciál.

David Fogad, investiční a správní ředitel ADAX Fondu firemního nástupnictví, odpovídal na dotazy FOND SHOPu týkající se strategie i hlavních myšlenek fondu. Zajímali jsme se třeba o to, jak by měla vypadat „ideální firma“ do portfolia fondu, nebo kde se vidí za několik let.

ADAX Fond firemního nástupnictví je na trhu již nějakou dobu, nicméně v roce 2023 došlo k vícero změnám. Mohl byste tedy našim čtenářům fond v základu představit a popsat, co se v loňském roce změnilo?

Je faktem, že fond ADAX vznikl již v roce 2021, nicméně až do loňského roku nebyl na trhu příliš aktivní a provedl pouze dvě akvizice. V roce 2023 došlo k výrazným změnám na úrovni akcionářů fondu (ve smyslu držitelů zakladatelských akcií). Do fondu nově vstoupila skupina Havel & Partners, zastoupená jejím zakladatelem Jaroslavem Havlem, a také zkušený podnikatel Ladislav Chodák. Minoritní podíl si zachovala Regionální hospodářská komora Brno. Se vstupem nových akcionářů souvisí i další výrazné změny.

Fond mírně upravil svůj název tak, aby lépe odpovídal jeho investiční strategii (původně se fond jmenoval ADAX Private equity fund SICAV, a.s.), prošel rebrandingem, byl spuštěn nový web a v neposlední řadě se začal vytvářet také nový manažerský tým, který měl mít restart fondu na starosti. Došlo k výraznému navýšení fondového kapitálu a koncem roku se navíc povedlo uskutečnit významnou akvizici papírny Ekobal Rožnov s.r.o., zaměřené na výrobu ekologických papírových kelímků.

Na přelomu roku naše společnost CM-Trade akvírovala závod Boneco CR, čímž rozšířila nabídku svých produktů o zdravotnické potřeby a materiál. Prozatím poslední akvizici jsme uskutečnili letos v březnu, když jsme ve spolupráci s Genesis Capital koupili společnost UPS Technology. Ta se specializuje na dodávky systémů nepřetržitého napájení.

Určitě by také stálo za to představit hlavní členy týmu fondu. Mohl byste tedy některé zmínit?

Kromě již zmíněného Jaroslava Havla a Ladislava Chodáka bych rád zmínil i angažmá Vladimíra Dlouhého, kterého Vašim čtenářům asi není potřeba představovat. Pan Dlouhý v ADAXu zastává funkci prezidenta a je tak zapojen do mnoha oblastí jeho fungování. Na pozici výkonného ředitele je od 1.9. Václav Salač, skutečný profesionál s bohatými zkušenostmi z řízení nejrůznějších firem v ČR i v zahraničí a spoluzakladatel několika společností.

Od února se k nám přidal i Pavel Kudlík, který je skupinovým finančním ředitelem. Pavel má dlouholeté zkušenosti s finančním řízením v nejrůznějších strukturách včetně holdingů a investičních fondů, je znalcem v oboru oceňování podniků a cenných papírů a v minulosti působil také jako auditor.

Součástí týmu je také Michal Kľučár, který je investičním ředitelem pro Slovensko a v minulosti působil v řídících funkcích zejména ve společnostech zaměřených na energetiku. V neposlední řadě je asi namístě, abych představil i sám sebe. Z oblasti projektového managementu jsem se před více než šesti lety dostal k investičním fondům, na které se od té doby profesně specializuji. Náš tým jako celek tak díky svým členům pokrývá know-how, znalosti a zkušenosti, které jsou pro správné vedení a rozvoj private equity fondu v ČR nezbytné.

Lze nějak definovat, jak by měla vypadat „ideální“ firma do fondu? Například z pohledu její velikosti, sektoru podnikání atd.?

Ideální firma by měla mít velký rozvojový potenciál, kvalitní produkt, EBITDU na úrovni 15 až 50 mil. CZK a přitom být levná, ale realita je samozřejmě komplikovanější. V zásadě se dá říct, že by to měla být firma, která:

  1. má správnou velikost (cílíme na společnosti v rozmezí 50-300 mil. CZK enterprise value) 
  2. je zisková (EBITDA 10-60 mil. CZK)
  3. působí v perspektivním odvětví s dobrým výhledem na dalších 10 a více let (což je v současném geopolitickém a makroekonomickém kontextu celkem výzva)
  4. má kvalitní produkt nebo službu, které jsou něčím výjimečné (ať již svou inovativností, kvalitou nebo postavením na trhu)
  5. má růstový (ale doposud nevyužitý) potenciál – bez toho by náš vstup nedával z investičního pohledu smysl 
  6. má své nedostatky, na kterých lze pracovat a zlepšovat tak celkové hospodaření
  7. má kooperativního majitele, na jehož vizi budeme moct navázat a který s námi bude zejména v bezprostřední postakviziční fázi spolupracovat a bude mít zájem na co nejplynulejším přechodu vlastnictví, kompetencí a obchodních vztahů.

Jaká je úloha původních vlastníků firmy poté, co do ní fond vstoupí?

Touto otázkou hezky navazujeme na poslední bod z předchozího dotazu. Jejich spolupráce může probíhat hned v několika úrovních. Již v rámci jednání o kupní ceně a struktuře akvizice se snažíme docílit toho, aby byl prodávající ekonomicky motivován k rozvoji prodávané společnosti i po jeho odchodu z pozice majoritního vlastníka. To se může dít několika způsoby, těmi tradičními jsou earnout, tedy navázání výplaty části kupní ceny na stanovené ekonomické (případně jiné) ukazatele v budoucnosti anebo ponechání minoritního podílu ve společnosti.

Již v rámci jednání o kupní ceně a struktuře akvizice se snažíme docílit toho, aby byl prodávající ekonomicky motivován k rozvoji prodávané společnosti i po jeho odchodu z pozice majoritního vlastníka.

Díky tomu, že jsme investičním fondem, máme však ještě další možnost, a to výplatu části kupní ceny v akciích fondu. Obecně lze říci, že v konstrukci kupní ceny počítáme se zapojením prodávajícího na úrovni 20-30 %, ať již v jakékoliv z výše uvedených podob nebo jejich kombinací. Je zcela logické, že zejména v segmentu rodinných SME je osoba majitele pro chod firmy poměrně klíčová a správné nastavení vztahů mezi původním a novým majitelem je tak zcela zásadní.

Na to navazuje také zapojení prodávajícího do postakvizičního procesu, v rámci kterého dochází k samotnému převzetí společnosti novým majitelem. To může mít také mnoho podob. Prodávající si ve firmě může ponechat manažerskou pozici (nikoliv však statutární) a nadále v ní po určitou dobu figurovat jako jeden z manažerů, případně může fungovat jako konzultant na zkrácený úvazek.

V každém případě se očekává, že udělá vše pro to, aby nový majitel získal všechny potřebné informace a podklady, a také aby nedošlo k narušení existujících obchodních vztahů. V neposlední řadě může po omezenou dobu fungovat i jako prostředník mezi zaměstnanci a novým vedením firmy. Je očekávatelné, že zaměstnanci mají z přechodu vlastnictví obavy a že se budou spíše obracet na původního vlastníka, kterého znají a mají s ním vytvořený vztah. Situace se však liší případ od případu a každá společnost funguje trochu odlišně.

Abych to shrnul, našim cílem jako strategického investora je navázat na tvrdou a poctivou práci, kterou na společnosti odvedl její zakladatel, a pokračovat v jeho vizi. Velmi často totiž u firem není překážkou dalšího růstu chybějící vize nebo ambice, ale spíše zdroje (ať již materiální nebo lidské), kontakty, know-how a kompetence. Každý růst a rozvoj navíc vyžaduje obrovskou dávku energie nejen ze strany zaměstnanců, ale v první řadě od řídících osob.

Aktuálně najdou investoři v portfoliu čtyři hlavní firmy: Tany, CM Trade Via, Ekobal Rožnov a UPS Technology. Mohl byste o nich říci něco více?

Portfolio našich firem je sice poměrně mladé a dynamicky se rozvíjející, již nyní ale můžeme konstatovat první úspěchy. TANY s.r.o., která se postupem času etablovala jako přední český producent tavených sýrů a která je součástí fondu již od roku 2022, vykázala v loňském roce růst EBITDA o 294 % a nyní intenzivně pracujeme na dalším rozšíření výrobních kapacit.

Společnost CM-Trade byla vůbec první společností, kterou v roce 2022 fond akvíroval. Veřejnosti je známá spíše prostřednictvím svých prodejních portálů proalergiky.cz (nebo prealergikov.sk) a věnuje se právě oblasti potřeb pro alergiky. Je také výhradním dovozcem hned několika značek čističek vzduchu a dalších zařízení a výrobků, které (nejen) alergikům ulehčují život. Díky svému postavení dodává tyto produkty také pro největší české e-shopy. 

Na přelomu roku navíc společnost koupila závod Boneco CR, který se specializuje i na širší sortiment zdravotnického materiálu a vybavení, čímž došlo k rozšíření produktové nabídky a také zacílení na B2B sektor zdravotních zařízení.

Ekobal Rožnov jsme koupili v listopadu loňského roku a jedná se o papírnu zaměřující se na papírové kelímky. Současně se jedná o jediného výrobce 100 % recyklovatelných a ekologických kelímků. Díky unikátní technologii tak Ekobal dokáže splňovat i ty nejpřísnější ekologické standardy svých zákazníků. Odběrateli jsou zejména společnosti z nápojářského, mlékárenského nebo potravinářského průmyslu.

Nejnovějším přírůstkem je UPS Technology, firma, která je dodavatelem systémů nepřetržitého napájení. Potřeba energetické soběstačnosti a propojení různých zdrojů energie výrazně zvyšují poptávku po těchto systémech a UPS tak zajišťuje nouzové napájení v zařízeních, jakou jsou sportovní stadiony, nemocnice, průmyslové provozy nebo vojenské základny.

Skladba portfolia plně odpovídá nastavení investiční strategie, která stojí na diverzifikaci a zaměření na vícero stabilních a perspektivních odvětví, jako jsou právě potravinářství, zdravotnictví, obalové materiály nebo energetika. Zdaleka však nekončíme a již nyní pracujeme na akvizici společností i z dalších oborů.

Můžete blíže popsat poplatkovou strukturu fondu, očekávaný výnos, ale třeba i minimální investici či oceňování a likviditu?

Poplatky bych rozdělil do dvou kategorií, tedy distribuční a fondové. Na úrovni distribuce se investor může setkat se vstupním poplatkem ve výši 0 až 5 % a ten ze 100 % náleží investičnímu zprostředkovateli. Rozhodnutí, jestli bude tento poplatek aplikován a v jaké výši, je tak pouze na něm. Distributorovi pak náleží i pravidelná roční odměna ve výši 1 % p.a. z hodnoty investice, tento poplatek však nehradí investor, ale fond. 

Do druhé kategorie poplatků spadá odměna poradce fondu, v podstatě obdoba management fee, ve výši 1,6 % p.a. Ta je také vyplácena z fondu, investor tak po vstupu do fondu žádné další poplatky nehradí. Aktuální TER fondu je 3,5 %, nicméně očekáváme, že se tato hodnota časem o něco sníží.

Co se výnosů týče, je fond nastaven tak, aby investoři v investiční třídě A (od 1 mil. CZK) dosáhli na zhodnocení minimálně 12 % p.a. a u třídy C (od 10 mil. CZK) nad 16 % p.a. Očekáváme, že se nám bude dařit tuto hranici překonávat a že fond bude dlouhodobě dosahovat výnosů kolem 15 % p.a., což je zhruba dlouhodobý světový průměr PE fondů. 

Aktuálně ve spolupráci s CODYA investiční společností, která je naším administrátorem a obhospodařovatelem, intenzivně pracujeme na finalizaci výroční zprávy (hospodářský rok fondu končil 31.3.2024) a zatím vše nasvědčuje tomu, že výsledky fondu předčí naše očekávání.

Jelikož jsme fondem kvalifikovaných investorů, zákonná hranice pro vstup do fondu je 1 mil. CZK, nicméně tuto částku lze rozdělit mezi vícero fondů pod stejnou investiční společností. Za tímto účelem nabízí CODYA produkt CODYA Mix, v rámci kterého lze vstupní investici rozdělit mezi vícero fondů již od 100 000 CZK. Pro navazující investice již limit 1 mil. CZK neplatí a lze investovat částky od 100 000 CZK.

Kurzy akcií a NAV fondu se stanovují kvartálně, v této periodicitě dochází také k oceňování podkladových aktiv. Oceňovatelem je znalecký ústav Grant Thornton. Jelikož jsme fondem s otevřenou strukturou (po 3 letech je možné z fondu částečně nebo úplně vystoupit bez poplatku), je pro nás zásadní také správné nastavení likvidity. Tu navíc požaduje i náš obhospodařovatel, a to minimálně ve výši 5 % fondového kapitálu.

Předpokládáme, že v průměru bude tato hodnota ještě o něco vyšší, přičemž se vždy budeme snažit volnou hotovost úročit co možná nejvýhodněji.

Kategorie private equtiy, podíváme-li se na ní jako na širokou skupinu firem, které nejsou veřejně obchodované, je oblast, do které Češi zatím až tak moc neinvestují. Jaké jsou podle Vás hlavní důvody, proč tento segment vlastně do portfolia zařadit?

Je faktem, že private equity jako asset class není mezi českými investory ještě zdaleka tak známý a oblíbený jako třeba nemovitosti. Důkazem je i relativně malý počet fondů, které se této oblasti v ČR věnují. Zastávám názor, že private equity do diverzifikovaného investičního portfolia rozhodně patří, nakolik se jedná o výnosově velmi atraktivní třídu aktiv, která může mít velmi pozitivní dopad na celkovou výkonnost portfolia. Současně je však i poměrně riziková, a tak by v portfoliu rozhodně neměla převažovat.

Zastávám názor, že private equity do diverzifikovaného investičního portfolia rozhodně patří, nakolik se jedná o výnosově velmi atraktivní třídu aktiv, která může mít velmi pozitivní dopad na celkovou výkonnost portfolia

Na rozdíl od nemovitostí, které jsou pro investory ještě pořád relativně dostupné i napřímo, se segment SME vyznačuje celou řadou bariér, které jsou pro většinu běžných investorů obtížně překonatelné. Asi není potřeba vysvětlovat, že mezi koupí bytu a firmy je opravdu velký rozdíl. 

V žádném případě se navíc nejedná o investici pasivní a zapojení investora je v tomto oboru intenzivní. I proto dává mnohem větší smysl investovat do private equity právě prostřednictvím fondů, jako je ten náš. Veškerou práci zajistí management fondu, investor se tak z pohodlí domova pouze dívá na vývoj hodnoty své investice.

V ČR a dalších postkomunistických zemích navíc PE představuje třídu aktiv s opravdu významným růstovým potenciálem. Právě skutečnost, že nyní dochází k první opravdu velké vlně generačního přechodu majetku z generace zakladatelů a majitelů firem z 90. let, představuje mimořádně atraktivní investiční příležitost. Na český trh se pod vlivem generační výměny a potřeby řešení nástupnictví dostávají tisíce firem, ze kterých si pak vybíráme ty nejperspektivnější.

Pokud byste měl na závěr vypíchnout pár hlavních důvodů, proč si vybrat právě ADAX Fond firemního nástupnictví, které by to byly?

ADAX Fond firemního nástupnictví je na česko-slovenském kapitálovém trhu zcela výjimečným počinem, který má potenciál oslovit i investory, kteří doposud nad investicí do PE sektoru ani neuvažovali nebo měli za to, že je pro ně nepřístupná.

Fond je nastaven tak, aby byl přístupný pro relativně široké spektrum kvalifikovaných investorů. Důvodem je zejména skutečnost, že je možné do fondu investovat již od 100 000 CZK (v rámci produktu CODYA Mix) a že je možné z fondu vystoupit již po třech letech bez výstupního poplatku. Fond je tak vhodný i pro menší investory s kratším investičním horizontem.

Dalším specifikem našeho fondu je jeho investiční strategie. V zaměření na český (potažmo slovenský) SME sektor a specificky na firmy řešící otázku nástupnictví vidíme obrovský potenciál. Byla by nesmírná škoda, kdyby kvalitní české firmy, za kterými stojí desetiletí tvrdé práce a dřiny, ukončily svoji činnost pouze pro to, že jejich zakladatel nebyl schopen najít svého nástupce.

Jako výhodu vnímáme i skutečnost, že fond je multiodvětvový, díky čemuž je investiční riziko rozloženo výrazně lépe, než kdybychom se zaměřili pouze na jednu oblast.

Našim cílem je do 3 let vybudovat portfolio 20 až 30 společností o hodnotě 3 miliard CZK. Žijeme v nesmírně nejisté době, která se vyznačuje nepředvídatelností a dynamikou (stačí se ohlédnout na poslední 4 roky – covid, válka, inflace, energetická krize…). Našim receptem na ochranu před makroekonomickými vlivy je právě široká diverzifikace do perspektivních a dlouhodobě žádaných odvětví.

David Fogad

David je manažer s právnickým vzděláním, který se dlouhodobě věnuje oblasti investic, realit a consultingu. V minulosti působil jako projektový manažer Zlaté koruny, byl členem představenstva investičního holdingu TNI Group a také obchodním ředitelem a členem dozorčí rady Fondu Českého Bydlení SICAV. 

Aktuálně zastává roli Investičního a správního ředitele českého private equity fondu ADAX Fond firemního nástupnictví. Působí také jako manažer pro vztahy se strategickými partnery ve One Family Office, největším česko-slovenském ekosystému zajišťujícím komplexní servis pro správu soukromého i podnikatelského majetku. Vystudoval obory právo a právní věda a právo a mezinárodní obchod na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a MBA studijní program na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze. Věnuje se oblasti investiční a finanční gramotnosti a působí jako lektor v investičním vzdělávacím programu Investee a v European Centre for Career Education (ECCE).


FOND SHOP newsletter

Souhrn toho nejdůležitějšího ze světa investování, finančních trhů, investičních instrumentů a sofistikovaného finančního plánování.

Přihlaste se k odběru newsletteru a mějte přehled o čem píše FOND SHOP.

Související články

Sirius Investments Alpha

10 minut

Fond kvalifikovaných investorů, jehož portfolio je poskládáno tak, aby vykazovalo nízkou vazbu na směr pohybu finančních trhů. I přes nižší korelaci a snahu o minimalizaci měsíčních propadů je cílem fondu se v delším horizontu přiblížit výkonnosti vyspělých akciových trhů. A to se mu zatím daří.

Co je rizikový kapitál

8 minut

Fondy rizikového kapitálu jsou čím dál populárnější a média plní informace o tom či onom úspěšném start-upu. Jenže vše není ani zdaleka tak jednoduché.