Rizikové upozornění

{}

FOND SHOP

Důležité rizikové upozornění poskytovatele

Tyto internetové stránky a jednotlivé články byly připraveny s nejvyšší možnou odbornou péčí. Data, informace, srovnání, analýzy, hodnocení, komentáře a investiční výhledy zde obsažené jsou žurnalistické výtvory a nesmí být považovány za jakoukoli nabídku k nákupu nebo prodeji nějakého investičního instrumentu nebo jiné investiční doporučení. 

Poskytovatel MONECO, spol. s r.o. nebo jiné propojené subjekty a osoby mohou vlastnit sledované nebo odvozené finanční instrumenty a provádět s nimi obchodní transakce nebo poskytovat taková investiční doporučení či zprostředkovávat obchody pro své klienty. Hodnocení zaměstnanců podílejících se na tvorbě analýz, komentářů či jiných článků není podmíněno, ani není přímo či nepřímo závislé na činnostech, které společnost MONECO, spol. s r.o. může provádět s analyzovanými nebo odvozenými finančními instrumenty v rámci poskytování poradenství a/nebo při zprostředkování obchodů pro své klienty.

MONECO, spol. s r.o. nenese žádnou odpovědnost za správnost, kompletnost, včasnost ani přesnost publikovaných informací. MONECO, spol. s r.o. nenese žádnou přímou či nepřímou, náhodnou, následnou nebo jakoukoli jinou odpovědnost za případné finanční nebo jiné majetkové újmy způsobené jakýmkoli užitím publikovaných dat a informací.

Emitenti, prodejci, či zprostředkovatelé analyzovaných investičních nástrojů nejsou zpravidla seznámeni s obsahem a výsledky analýz a komentářů před jejich zveřejněním a tyto nejsou zároveň z jejich strany žádným způsobem upravovány. Analýzy produktů jsou vytvářeny nezávisle na základě interních finančních a ekonometrických modelů a metodických postupů.

Předchozí výnosy a růst tržní hodnoty investičních instrumentů nezaručují dosažení stejné výkonnosti v budoucích obdobích. Aktuální tržní hodnota investičních instrumentů a majetku a příjmů z něho může výrazně stoupat i výrazně klesat a není zaručena návratnost původně investovaných finančních prostředků. Výnosy v zahraničních měnách jsou dále ovlivňovány aktuálními směnnými kurzy měn, které mohou tyto výnosy dále zvyšovat i snižovat. Některé sledované nebo odvozené finančními instrumenty a trhy mohou být velmi kolísavé a investoři mohou utrpět významné a nevratné finanční ztráty.

Je doporučeno vždy vyhledat kvalifikovaného investičního nebo bankovního poradce tak, aby alokace finančních investic byla konkrétně a individuálně posouzena v kontextu celkového majetku investora, jeho rizikových preferencí, jeho případných pasiv a závazků, jeho investičního horizontu a také na základě jeho předchozích zkušeností v oblasti kapitálových investic.

Data a informace obsažené na tomto webu byly získány z renomovaných zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé. Data a informace publikované na tomto webu jsou zpožděna vzhledem k aktuálnímu stavu díky technologickým prodlevám. Některé názvy společností, investičních instrumentů a jiných finančních produktů a subjektů jsou uváděny pouze informativně a ve zkrácené podobě.