Portfolia

Univerzitní fondy

7 minut

Nadační fondy, třeba ty amerických univerzit, spravují i desítky miliard dolarů. To jim umožňuje uplatňovat mnohdy velmi specifické investiční strategie.