Alternativní investice

EMUN Fixed Income

6 minut

Aktivně řízený dluhový fond s multi-strategií zaměřený na příležitosti na kreditním a úrokovém trhu. V dosavadní historii dosáhl na zajímavý výnos za příznivé poplatkové struktury.

Univerzitní fondy

7 minut

Nadační fondy, třeba ty amerických univerzit, spravují i desítky miliard dolarů. To jim umožňuje uplatňovat mnohdy velmi specifické investiční strategie.

Private equity v CEE: zájem o ICT

6 minut

Private equity se dostává čím dál více do povědomí investorů. Může totiž jít o zajímavou alternativní součást portfolia. Jaké jsou trendy v private equity v našem regionu?