All Weather Portfolio

Ray Dalio je americký podnikatel, investor a zakladatel společnosti Bridgewater Associates, jednoho z největších hedgeových fondů na světě. Je známý svými investičními strategiemi a filozofií, kterou popsal ve své knize „Principles“. Ray Dalio V roce 1996 představil tzv. „All Weather Portfoli“, neboli portfolio do každého počasí. Jeho strategie vychází z konceptu rozdělení portfolia do čtyř základních tříd aktiv (ne však rovnoměrně), které jsou navrženy tak, aby dosáhly různých výnosů v různých ekonomických scénářích a takovéto portfolio by tedy mělo obstát v různých částech ekonomického cyklu.


{}

{}

30,0%Invesco S&P 500 UCITS ETFUSA – akcie velkých společností
40,0%iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USDUSA – dlouhdobé státní dluhopisy
15,0%iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETFUSA – střednědobé státní dluhopisy
7,5%Invesco Physical Gold AZlato
7,5%iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETFKomodity

Rizikové upozornění

Nejnovější články

Invesco: Kde jsou investiční příležitosti v době, kdy se světové ekonomiky rozcházejí?

6 minut

Všechny západní vyspělé ekonomiky se pohybují stejným směrem – obecně klesá inflace a začíná nebo se blíží začátek snižování sazeb –, ale různou rychlostí. Velkou část těchto rozdílů lze přičíst tomu, jak jednotlivé hlavní ekonomiky reagovaly na pandemii a následný prudký růst inflace. USA například vedly v oblasti stimulačních opatření. To stačí k vytvoření podstatných rozdílů, které se nyní projevují třeba v tom, jak rychle začínají příslušné centrální banky snižovat sazby.