Schroder ISF Frontier Markets Equity

Jiří Mikeš
Foto: Shutterstock.com

Aktivně řízený akciový fond cílící na oblast tzv. frontier, neboli hraničních trhů. Na tříleté periodě si vede velmi dobře, když poráží jak konkurenci, tak benchmark

Schroder ISF Frontier Markets Equity je v základu aktivně řízený akciový fond. Jeho specifikum spočívá v tom, že se zaměřuje na tzv. hraniční trhy (frontier markets).

Jejich definice se mírně liší, nicméně v zásadě platí, že za hraniční trhy jsou považovány země, které jsou sice více zavedené než nejméně rozvinuté země světa, ale stále jsou zároveň méně zavedené než rozvíjející se trhy. To proto, že je daná země příliš malá, nese velké inherentní riziko nebo je nelikvidní, aby mohla být považována za rozvíjející se trh jako takový. Hraniční trhy se proto také někdy nazývají pre-emerging markets. O jaké země jde, konkrétně dle MSCI, přehledně ukazuje obrázek níže (pro MSCI jsou z pohledu rozdělení podstatné právě velikost či likvidita trhu).

Rozdělení akciových trhů dle MSCI
{}
Zdroj: MSCI; Morningstar

Frontier markets jsou tedy ještě výrazně okrajovější než rozvíjející se trhy a z logiky věci je tak jejich váha v širokých globálních indexech či fondech velmi malá. Může tedy dávat smysl je do portfolia zařadit samostatně, samozřejmě s přihlédnutím k jejich specifické rizikovosti, díky které jsou zajímavé spíše pro investory, kteří nemají averzi k riziku.

Schroder ISF Frontier Markets Equity do svého poměrně koncentrovaného portfolia v rámci stock-pickingu zařazuje několik desítek společností (typicky 50 až 70), které jsou obchodovány právě na frontier markets.

Ačkoliv fond sleduje benchmark v podobě indexu MSCI Frontier Emerging Markets (s možností investovat až 10% do rozvíjejících se trhů), jeho složení se vzhledem k aktivní správě může od indexu i výrazně odlišovat.

I vzhledem ke specifikům hraničních trhů spadá aktuálně fond z pohledu udržitelnosti dle SFDR pod článek 6 a nemá podle MSCI přidělený ESG rating

Data fondu
Velikost fondu k 31.5.2024600 mil. USD
ISINLU0562313402
Typ fonduakciový – frontier market
Vznik fonduprosinec 2010
Vstupní poplatekmax. 5 %
Manažerský poplatek1,5 % (OCF 1,96 %)
BenchmarkMSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with Emerging Markets capped at 10%
ESG: SFDRčlánek 6

Převaha Vietnamu

V souladu s indexem MSCI Frontier markets připadá největší váha v portfoliu portrétovaného fondu na společnosti z Vietnamu (což je mimochodem trh, u kterého se čeká, že by měl být přeřazen do rozvíjejících se trhů) a Kazachstánu.

Zcela mimo benchmark jsou ve fondu zařazeny i společnosti kotované na burzách ve Spojených arabských emirátech, které jsou jinak řazeny mezi trhy rozvíjející se. Strategie fondu nicméně umožňuje investovat omezenou část portfolia právě i na burzách rozvíjejících se trhů.

Oproti zmíněnému indexu je naopak výrazně podváženo Slovinsko nebo Maroko.

Graf 1: Regionální složení k 31.5.2024
{}
Zdroj: web společnosti

Z pohledu sektorového složení, jak jej zachycuje graf 2, připadá nejvyšší váha na společnosti z oblasti financí. Významné je i zastoupení nemovitostního sektoru, jehož váha je zhruba 2x vyšší než v případě indexu. Naopak výrazně podváženy jsou materiály nebo cyklické spotřební zboží.

Graf 2: Sektorové složení k 31.5.2024
{}
Zdroj: web společnosti

Při pohledu na obra grafy je nicméně nutné počítat s tím, že portrétovaný fond je zaměřený na výběr konkrétních společností, kterých je nyní v portfoliu cca 52. Výsledné geografické i sektorové složení je tak výsledkem právě tohoto výběru, spíše než nějakého cíleného nad či podvažování té či oné země nebo sektoru.

Pokud jde o konkrétní společnosti, tak v top 10 najdeme například Kaspi.KZ JSC, Nova Ljubljanska Banka, Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC či FPT Corp. 

Lepší než konkurence i index

Grafy 3 a 4 srovnávají do koruny přepočítanou výkonnost portrétovaného fondu jak s indexem MSCI Frontier Markets, tak s průměrem podobně zaměřených v Evropě dostupných UCITS fondů dle Morningstar. V grafu je také zachycen i jeden z mála podobně orientovaných konkurenčních fondů dostupných v ČR.

Graf 3: Srovnání s vybranou konkurencí a indexem – absolutně v CZK
{}
Zdroj: Weby společností, Morningstar, výpočty autora
Graf 4: Srovnání s vybranou konkurencí a indexem – relativně
{}
Zdroj: Weby společností, Morningstar, výpočty autora

Jak je z obou grafů patrné, portrétovaný fond si ve srovnání vede velmi dobře. Na periodě posledních 3 let totiž dosahuje na jednoznačně nejvyšší výkonnost a jasně poráží jak index, tak i konkurenci.

Je sice třeba podotknout, že index MSCI Frontiers market cílí výhradně na hraniční trhy, zatímco portrétovaný fond může ve (velmi) omezené míře investovat i na trzích rozvíjejících se, nicméně i tak lze výkonnost portrétovaného fondu v posledních třech letech považovat za velmi dobrou.

Detailnější pohled nabízí také tabulka kvantitativních ukazatelů, ze které vyplývá, že fond má sice mírně vyšší volatilitu, ovšem vše skutečně „kompenzuje“ vyšším výnosem.

Kvantitativní ukazatele fondu (data k 7.6.2024)
 fondprůměr
Výkonnost v CZK
1 rok (od 9.6.23)37,3%23,5%
2 roky (od 10.6.22)33,7%13,2%
3 roky (od 4.6.21)50,0%17,4%
3 roky p.a.14,4%5,5%
Riziko perioda 3 roky
Volatilita15,5%12,6%
Beta1,14průměr
Beta bear0,92průměr
Alfa (anualizovaná)7,7%průměr
Korelace0,93průměr
Max. pokles – měsíc-6,1%-6,0%
Max. pokles – rok-12,1%-17,5%
Max. pokles / nutný růst-14,4% / 16,8%-21,8% / 27,8%
Výpočty z prodejních cen v CZK, případné dividendy reinvestovány.

Schroder ISF Frontier Markets Equity může díky své dosavadní dobré výkonnosti posloužit jako zajímavý doplněk akciové části portfolia. Uvítají jej zejména investoři, kteří hledají rizikovější investice a chtějí portfolio rozšířit o společnosti ze zemí, které mají jinak typicky velmi malé zastoupení.


FOND SHOP newsletter

Souhrn toho nejdůležitějšího ze světa investování, finančních trhů, investičních instrumentů a sofistikovaného finančního plánování.

Přihlaste se k odběru newsletteru a mějte přehled o čem píše FOND SHOP.

Související články

Rozkolísané dluhopisy z EM již nějakou dobu rostou

12 minut

Dluhopisy z rozvíjejících se zemí v posledních letech nenadchly investory (rizikově váženou) výkonností. Nejvíce je oslabila stagflační epizoda v roce 2022 zvýrazněná vypuknutím rusko-ukrajinské války, přestože již mají ztráty s ní spojené za sebou a v posledních 12 až 18 měsících zhodnotily. Dostupné fondy na dluhopisy z EM denominované v dolaru i lokálních měnách se svými výsledky dost liší a některé navíc disponují korunovou třídou. Menší výběr existuje v oblasti ETF.

Generali Fond korporátních dluhopisů

8 minut

Korunový dluhopisový fond, který cílí na kratší a méně bonitní korporátní dluhopisy z rozvíjejících se trhů s významným nadvážením střední a východní Evropy. Vyznačuje se jedinečnou investiční strategií a plně zajišťuje měnové riziko. S výjimkou mimořádného propadu v době napadení Ukrajiny Ruskem zaznamenal dobré výsledky.

Přijde vzpruha pro akcie z rozvíjejících se trhů?

14 minut

Globální rozvíjející se akciové trhy během posledních 3 let výrazně zaostávaly za těmi vyspělými kvůli zhoršené výkonnosti čínských akcií a celkově neutěšenému geopolitickému vývoji včetně rusko-ukrajinské války nebo postpandemické deglobalizace. To na druhé straně vedlo k podstatnému zatraktivnění akciových valuací v rozvíjejícím se světě oproti vyspělému. Pokud se uvedené negativní faktory uklidní a hlavní centrální banky začnou snižovat úrokové sazby, stoupne zde šance napravit slabší minulou výkonnost nadstandardním zhodnocením. Investor má k dispozici mnoho globálně laděných akciových fondů a ETF s termínem emerging markets v názvu.

Historie bublin a nezájem o Čínu

3 minuty

Americké akciové trhy jsou i nadále taženy zejména vývojem akcií úžasné sedmičky. Jde o bublinu, nebo ne? Zajímavé věci se ale nedějí jen v USA. Třeba zájem o čínské akcie je i nadále poměrně slabý.

Problémy v Číně

2 minuty

Čínské akcie byly po dlouhou dobu mezi investory poměrně oblíbené, čekal se další růst. Očekávané oživení ekonomiky po pandemii Covid-19 mělo také pomoci. Jenže zatím je vše jinak.

Střední Evropa ožila

8 minut

Středoevropské akcie v minulých letech citelně zaostaly za hlavními regiony, protože na ně krutě dolehla jak covidová pandemie vzhledem ke značné expozici do hodnotových sektorů, tak rusko-ukrajinská válka nutící nejen visegrádské státy řešit energetickou bezpečnost. Na rostoucím trhu od podzimu 2022 však tento valuačně velmi levný region předvedl slušnou nadvýkonnost, která trvá dodnes. Zaměřuje se na něj několik akciových fondů a jedno ETF.