BNP Paribas Health Care Innovators

Jiří Mikeš
Foto: Shutterstock.com

Globální tematický akciový fond, který investuje do koncentrovaného portfolia akcií společností působících / podnikajících ve farmacii, biotechnologiích, genetickém testování nebo využívání velkých dat. Zaměřuje se na inovátory nebo společnosti, které inovace využívají.

BNP Paribas AM nabízí v České republice širokou paletu podílových fondů zaměřených na různá aktiva, regiony, sektory či zohledňující různé unikátní investiční strategie a témata. Níže se podíváme na jeden ze zajímavých tematických akciových fondů.

Aktivní správa a důraz na inovace

BNP Paribas Health Care Innovators je globální akciový tematický fond, jehož portfolio tvoří obecně společnosti z oblasti zdravotnictví. V ČR je dostupný ve vícero třídách, ať už v eurové, nebo nově i do koruny měnově zajištěné (oproti eurové třídě).

Strategie fondu je postavena na aktivní správě, stock-pickingu a bottom-up přístupu. Jeho cílem je identifikace a následné investování do zdravotnických společností, které umožňují nebo těží z inovací, mají solidní dlouhodobé vyhlídky růstu i udržitelnou konkurenceschopnost a jejichž akcie se obchodují s diskontem vůči vnitřní hodnotě.

  • Zajímavá investiční strategie s důrazem na inovace
  • Přijatelná nákladovost na aktivně řízený akciový fond
  • Na pětileté periodě mírně zaostává za benchmarkem

Samotné, poměrně koncentrované portfolio tvoří obvykle 30 až 60 společností (aktuálně 49), které, jak jsme již naznačili, by měly spadat do jedné (resp. i více) ze tří kategorií: 1) Společnosti působící v oblasti zdravotní péče, které jsou hnací silou inovací nebo z nich těží; 2) společnosti, které řeší klinicky relevantní neuspokojené lékařské potřeby; 3) společnosti, jejichž akcie se obchodují s diskontem oproti odhadu dlouhodobé vnitřní hodnoty.

Nedílnou součástí celého investičního procesu je také důraz na ESG kritéria, které jsou pro BNPP obecně důležitá. Přístup k udržitelnosti je přitom poměrně komplexní, kombinující jak kritéria kompletního vyloučení některých společností, tak i řadu dalších postupů. Samotný fond spadá dle SFDR pod článek 8 a společnost MSCI mu aktuálně v rámci ESG Fund Ratingu přiřazuje písmeno A (na stupnici CCC až AAA).

Aby mohla být společnost zařazena do portfolia, měla by tedy splňovat kombinaci všech výše zmíněných kritérií, což ostatně poměrně pěkně vysvětluje i obrázek níže.

Strategie fondu BNP Paribas Health Care Innovators
{}
Zdroj: BNPP AM

Pokud bychom se na celou strategii podívali ještě o něco více v detailu, můžeme uvést, že inovace hledají portfolio manažeři zejména v oblasti genomu, nových způsobů aplikace léků, miniaturizace či automatizace, ale i v oblastech „velkých dat“ či integrované péče.

V zásadě tak platí, že fond typicky podvažuje klasické subsektory, zejména farmacii, a naopak nadvažuje společnosti, které jsou svým zaměřením vlastně na rozhraní zdravotnického a IT sektoru.

Ze specifických investičních limitů můžeme uvést, že maximální aktivní váha jedné akcie by neměla být vyšší než +5 % a souhrnná aktivní váha 10 největších aktivních investic by neměla přesáhnout 40 %. Váha odvětvových skupin by měla být v rozmezí ±12 % vzhledem k benchmarku a expozice vůči malým společnostem by neměla přesáhnout 20 %. Geografická expozice by pak měla být na úrovni ±10 % vzhledem k benchmarku, kterým je index MSCI World Health Care 10/40 (EUR) NR.

Velikost fondu k 31.1.20241566 mil. EUR
ISIN

LU0823416762: EUR

LU2739071228: CZK-H

Typ fonduakciový – zdravotnictví
Vznik fondu

květen 2013: EUR

leden 2024: CZK-H

Vstupní poplatekmax. 3%
Manažerský poplatek1,5 % (OCF 1,98 %)
BenchmarkMSCI World Health Care 10/40 (EUR) NR
ESG: SFDRčlánek 8
MSCI ESG Fund RatingA

Slušná diverzifikace

Jak je patrné z grafu 1, z regionálního pohledu dominují portfoliu akcie kotované v USA, což je nicméně v souladu s benchmarkem, kde mají USA také obdobně velké zastoupení. Naopak zastoupení Velké Británie je ve fondu výrazně vyšší než v případě benchmarku, zatímco podvážena je zejména například Francie. Podotkněme ale, že toto regionální složení je spíše výsledkem výběru konkrétních akcií do portfolia, než cíleným nad- nebo podvažováním daných zemí.

Graf 1: Portfolio dle zemí k 31.12.2023
{}
Zdroj: Web společnosti

Rozložení portfolia do jednotlivých sub-sektorů fond standardně v měsíční zprávě nezveřejňuje, nicméně podíváme-li se na data platná ke konci října loňského roku, platí, že oproti benchmarku byly v souladu se strategií nejvíce podvážené farmaceutické společnosti (cca 32 % vs. 42 %) a klasičtí poskytovatelé zdravotních služeb (12,5 % vs. 17,5 %). Naopak nejvíce nadváženým sub-sektorem byly biotechnologie (25 % vs. 14 %) v souladu s důrazem na oblast inovací, která je právě u biotechnologií poměrně výrazná.

Tabulka 1: Top 10 pozic k 31.12.2023
titulváha ve fondu
Unitedhealth Group8,3%
Astrazeneca6,8%
Eli Lilly6,7%
Sanofi5,2%
Boston Scentific4,9%
Thermo Fisher Scientific4,4%
Neurocrine Biosciences3,9%
Regeneron Pharmaceuticals3,8%
Centene3,4%
Hologic3,1%
celkem  50,5%
Zdroj: Web společnosti

Dynamická strategie a dobrý výnos

Grafy 2 a 3 srovnávají do koruny přepočítanou pětiletou výkonnost portrétovaného fondu s jeho benchmarkem v podobě indexu MSCI World Health Care 10/40 (EUR) NR a také průměrem široké konkurence UCITS akciových fondů cílících na sektor zdravotnictví dle kategorizace společnosti Morningstar.

Jak je z obou grafů vidět, portrétovaný fond byl po značnou část sledovaného období schopný dosahovat podobné či dokonce lehce lepší výkonnosti než benchmark, nicméně nakonec na celé sledované periodě za benchmarkem mírně zaostal.

Graf 2: Fond, srovnávací index a průměr široké konkurence – absolutně v CZK
{}
Zdroj: Morningstar, weby společností, výpočty autora. Data k 31.1.2024.
Graf 3: Fond, srovnávací index a průměr široké konkurence – relativně v CZK
{}
Zdroj: Morningstar, weby společností, výpočty autora. Data k 31.1.2024.

Na druhou stranu je ale z grafů patrná také jasná nadvýkonnost oproti široké konkurenci fondů cílících na sektor zdravotnictví. Tato nadvýkonnost do značné míry souvisí s dynamičtější strategií fondu, nadvážením inovativních společností atd.

Pokud by vás zajímal ještě detailnější pohled na srovnání portrétovaného fondu a benchmarku, pak nabízíme tabulku kvantitativních ukazatelů, která v zásadě potvrzuje vše již řečené. Za pozornost může stát například to, že fond na dvouleté periodě benchmark poráží, zatímco na tříleté periodě naopak poměrně výrazně zaostává. I to potvrzuje, že složení fondu a benchmarku je odlišné.

Kvantitativní ukazatele fondu (data k 31.1.2024)
 fondindex
Výkonnost v CZK
1 rok (od 31.1.23)11,6%12,2%
2 roky (od 31.1.22)17,4%15,0%
3 roky (od 29.1.21)18,3%28,0%
5 let (od 31.1.19)57,0%64,0%
5 let p.a.9,4%10,4%
Riziko (perioda 5 let do 1/2024)
Volatilita13,2%12,0%
Beta1,02index
Beta bear0,93index
Alfa (anualizovaná)-0,9%index
Korelace0,93index
Max. pokles – měsíc-9,4%-8,1%
Max. pokles – rok-10,7%-7,9%
Max. pokles / nutný růst-11,7% / 13,3%-11,7% / 13,2%
Výpočty z prodejních cen v CZK, případné dividendy reinvestovány

Grafy 4 a 5 srovnávají opět do koruny přepočítanou výkonnost eurové třídy fondu, tentokráte již s konkrétními v České republice dostupnými fondy, jejichž strategie také cílí na sektor zdravotnictví a zároveň dané fondy více zohledňují nějakou specifickou strategii, důraz na ESG atd.

Jak je z obou grafů patrné, všechny fondy si vedou vesměs podobně s tím, že se střídají období nad- či podvýkonnosti jednotlivých fondů.

Graf 4: Srovnání s potenciální konkurencí – absolutně v CZK
{}
Zdroj: Morningstar, weby společností, výpočty autora. Data k 31.1.2024.
Graf 5: Srovnání s potenciální konkurencí – relativně v CZK
{}
Zdroj: Morningstar, weby společností, výpočty autora. Data k 31.1.2024.

Fond BNP Paribas Health Care Innovators by vzhledem k užšímu tematickému zaměření měl sloužit spíše jako doplněk akciové části portfolia. Uvítají jej pak zejména zastánci aktivní správy, kteří hledají fond zaměřený na inovativní společnosti s důrazem na udržitelné investování. Těm nabídne potenciál pro vyšší výnos, kvalitní správu či tým portfolio manažerů s mnohaletými zkušenostmi.


FOND SHOP newsletter

Souhrn toho nejdůležitějšího ze světa investování, finančních trhů, investičních instrumentů a sofistikovaného finančního plánování.

Přihlaste se k odběru newsletteru a mějte přehled o čem píše FOND SHOP.

Související články

Tematické investice s disciplínou

8 minut

Pokrytí dlouhodobých témat měnících ekonomiku nebo společnost dává odvážnějším investorům šanci na nadstandardní zhodnocení. Tento přístup však vyžaduje disciplínu a dodržování určitých zásad.

Čistá energie prioritou

9 minut

Globální energetická transformace, která spočívá v přechodu z fosilních zdrojů na obnovitelné, poskytuje zajímavé investiční příležitosti do akcií firem z oblasti čisté i konvenční energie.