Nový průzkum od AKAT aneb největší chyba v investování? Neinvestovat!

Jiří Mikeš
Foto: Shutterstock.com

Češi a investování, to je věčné téma. Co nového se můžeme dozvědět z čerstvého průzkumu Asociace pro kapitálový trh České republiky?

Čerstvý průzkum AKAT na téma Češi a investování do značné míry potvrdil řadu již delší dobu známých věcí. Protože je poměrně obsáhlý, podíváme se nyní jen na některé konkrétní závěry. Ostatně každý si může celou prezentaci AKAT přečíst sám.

Jak je patrné z grafu 1, stále platí, že většina Čechů, cca 60 % nijak neinvestuje. Mírně pozitivní jsou ovšem dva trendy. Podíl respondentů, kteří uvedli, že aktuálně investují, stoupl v meziročním srovnání o dva procentní body na 39 %. To je sice velmi pozvolný, ale alespoň růst. Na druhou stranu, dva procentní body jsou na hranici statistické chyby. Pozitivní je také to, že 23 % lidí sice uvedlo, že neinvestuje, resp. nemá s investováním zkušenosti, ale alespoň to zvažují. Již méně pozitivní je však to, že celých 37 % dotazovaných investování vůbec nezvažuje. 37 % je opravdu hodně.

Graf 1: Zkušenosti s investováním
{}
Zdroj: AKAT

Asi nikoho nepřekvapí, že existují značné rozdíly mezi jednotlivými skupinami. Obecně průzkum opět potvrdil, že více investují muži, lidé s vyššími příjmy a také lidé s vyšším dosaženým vzděláním. Rozdíly jsou patrné i dle věku respondentů. Nejmladší sice celkem logicky ještě neinvestují, nicméně jsou této možnosti poměrně hodně nakloněni, minimálně ve srovnání s ostatními věkovými skupinami.

Graf 2: Zkušenosti s investováním podle věku
{}
Zdroj: AKAT

Jak jsme zmínili, průzkum pro AKAT se samozřejmě věnoval řadě oblastí, ať už důvodům, proč Češi investují, tak naopak důvodům a bariérám, proč neinvestují. A právě ty jsou zajímavější. Jak totiž ukazuje graf 3, hlavní překážkou pro investování není ani tak nedostatek finančních prostředků, ale hlavně hrozba, že investice bude podvod a obava, že člověk přijde o peníze.

Ačkoliv je obezřetnost jistě na místě, a různých podvodných investic není na internetu málo, není to důvod, proč by člověk neměl investovat. Je to pouze důvod k opatrnosti a k tomu investovat přes zavedené a prověřené společnosti.

Graf 3: Bariéry v investování
{}
Zdroj: AKAT

Na závěr stojí za zmínku ještě minimálně dva grafy. Ten první z nich (graf 4) ukazuje, kde mají Češi uložené své peníze. A asi ani moc nepřekvapí. Naprosto jasně vede běžný a spořicí účet.

Graf 4: % rozložení financí do jednotlivých finančních produktů
{}
Zdroj: AKAT

Co je ale zajímavější, jsou odpovědi na to, jak jsou dotazovaní se svou investicí do daných nástrojů spokojení. Možná překvapivě jsou na prvním místě ETF. To do značné míry může souviset třeba s tím, že do nich investují asi o něco více zkušení investoři nebo s tím, že loni se akciovým trhům hodně dařilo a mnoho lidí si ETF spojuje třeba s kopírováním amerického indexu S&P 500. I když v praxi mohou ETF investovat takřka do čehokoliv a vše je daleko složitější.

Graf 5: Spokojenost s investicemi
{}
Zdroj: AKAT

Hned na druhém místě jsou alternativní investice jako obrazy, mince atd. Proč? Těžko soudit, vše může souviset s tím, že alternativní investice jako obrazy a podobně nejsou pro dané investory jen investicí, ale vlastně i radostí.


FOND SHOP newsletter

Souhrn toho nejdůležitějšího ze světa investování, finančních trhů, investičních instrumentů a sofistikovaného finančního plánování.

Přihlaste se k odběru newsletteru a mějte přehled o čem píše FOND SHOP.

Související články

Zůstanou americké akcie na koni?

20 minut

Americké akciové indexy zdolaly v posledních 5 letech ty evropské i japonské. Aktuálně se jako riziko pro udržení jejich nadvýkonnosti jeví kombinace vysokých valuací a příliš opatrného postupu Fedu v otázce snižování úrokových sazeb nebo těsný, resp. sporný výsledek blížících se prezidentských voleb v USA. Dlouhodobě má však americký akciový trh i nadále šanci generovat náskok nad zbytkem vyspělého světa díky schopnosti zámořské ekonomiky přinášet inovace (dnes v oblasti AI) a zajišťovat si levnější energie ve srovnání s Evropou. Nabídka amerických akciových fondů a ETF je velmi široká.

Regiony USA a EM zmírnily zaostávání small cap akcií

18 minut

Akcie firem s nízkou, případně střední tržní kapitalizací nesou v neklidných dobách zvýšené riziko. Ovšem když se prosadí dobré makroekonomické a finanční podmínky, mohou nadprůměrně zhodnotit. V posledních 5 letech s dvěma velkými výzvami v podobě covidové pandemie a stagflace sice celkově small caps nestačily na large caps, nicméně small caps z USA a rozvíjejících se trhů značně překonaly evropské a japonské small caps. K dispozici je bohatý výběr příslušných fondů i ETF zaměřených buď globálně, nebo na různé regiony.

Rozkolísané dluhopisy z EM již nějakou dobu rostou

12 minut

Dluhopisy z rozvíjejících se zemí v posledních letech nenadchly investory (rizikově váženou) výkonností. Nejvíce je oslabila stagflační epizoda v roce 2022 zvýrazněná vypuknutím rusko-ukrajinské války, přestože již mají ztráty s ní spojené za sebou a v posledních 12 až 18 měsících zhodnotily. Dostupné fondy na dluhopisy z EM denominované v dolaru i lokálních měnách se svými výsledky dost liší a některé navíc disponují korunovou třídou. Menší výběr existuje v oblasti ETF.

Zastřené indexování: málo muziky za hodně peněz

10 minut

Investoři do podílových fondů se často spoléhají na to, že jejich portfolio manažeři budou aktivně vybírat dílčí cenné papíry, aby dosáhli lepších výsledků než trh. Existuje však nepříznivý fenomén zvaný zastřené indexování (closet indexing), které pod rouškou aktivního řízení ve skutečnosti maskuje pasivní přístupy ke správě portfolia, ale vybírá za ně vyšší manažerský poplatek jako za aktivní řízení. Zvýšenou kritiku sklízí zastřené indexování zejména u akciových fondů, kde je asi nejvíce vidět, že nepřináší optimální výsledky.

Odolají japonské akcie přísnější politice BoJ?

11 minut

Japonský akciový trh odráží specifika vlastní ekonomiky, díky nimž vykazuje menší korelaci s americkým nebo evropským akciovým trhem i rozdílné výsledky v jenovém a korunovém vyjádření. V posledním ročním období se japonské akcie vyšvihly na nové rekordy a nyní je otázkou, zda jim euforie vydrží i při ústupu Bank of Japan od ultra uvolněné měnové politiky. Investor má k dispozici široký výběr fondů a ETF.

Přijde vzpruha pro akcie z rozvíjejících se trhů?

14 minut

Globální rozvíjející se akciové trhy během posledních 3 let výrazně zaostávaly za těmi vyspělými kvůli zhoršené výkonnosti čínských akcií a celkově neutěšenému geopolitickému vývoji včetně rusko-ukrajinské války nebo postpandemické deglobalizace. To na druhé straně vedlo k podstatnému zatraktivnění akciových valuací v rozvíjejícím se světě oproti vyspělému. Pokud se uvedené negativní faktory uklidní a hlavní centrální banky začnou snižovat úrokové sazby, stoupne zde šance napravit slabší minulou výkonnost nadstandardním zhodnocením. Investor má k dispozici mnoho globálně laděných akciových fondů a ETF s termínem emerging markets v názvu.