Amundi spouští dva nové Buy & Watch fondy

Jiří Mikeš
Foto: Shutterstock.com

Fondy z kategorie Buy & Watch jsou mezi investory relativně populární. Konstrukce těchto dluhopisových fondů je založena na tom, že fond má jasně dané upisovací období, následně také délku „života“ a je tedy přesně stanoveno, kdy fond končí.

Do portfolia jsou pak při startu fondu nakoupeny takové dluhopisy, jejichž délka splatnosti se shoduje s délkou splatnosti fondu. Díky tomu je možné poměrně dobře odhadnout celkovou výnosnost fondu za dobu jeho trvání, protože když nakupujeme dluhopisy, známe jejich výnos do splatnosti. No, a pokud je právě až do splatnosti držíme, a nedojde například ke krachu emitenta, a tedy nesplacení dluhopisu, pak tento výnos inkasujeme.

Buy & Watch fondy tak zjednodušeně řečeno fungují podobně, jako kdybyste si koupili dluhopis napřímo, jen máme k dispozici koš několika desítek dluhopisů. Oproti klasickým dluhopisovým fondům je rozdíl právě v tom, že do fondu můžete naskočit jen v době upisovacího období, které trvá několik mále měsíců (většinou 2) a poté musíte počkat až do splatnosti.

Tedy přesněji řečeno, po upisovacím období již není možný nákup, předčasný prodej možný s výstupním poplatkem je, ale v takovém případě se fond chová vlastně jako jakýkoliv jiný klasický dluhopisový fond. Jeho cena se v čase mění s tím, jak se mění cena dluhopisů v portfoliu. Z logiky věci je tak dobré splatnost dodržet, jinak taková investice postrádá svůj základní smysl.

Fondy tohoto typu nabízí v ČR hlavně právě Amundi, a dále společnost BNPP.

Pokud jde o dva nové fondy od Amundi, tedy Amundi Fund Solutions Buy and Watch Income 03/2029 a Amundi Fund Solutions Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029, tak jak již naznačují názvy, základní parametry jsou u obou fondů stejné.

Upisovací období končí u obou fondů 13.3.2024 a splatnost fondu je poté za pět let, tedy v březnu 2029. 

Portfolio prvního jmenovaného fondu bude tvořit cca 100 dluhopisů primárně evropských firem s tím, že půjde spíše o dluhopisy investičního stupně. Konkrétně by měl být poměr zhruba 77 % dluhopisy s investičním ratingem a 23 % ostatní dluhopisy (průměrný rating by měl být BBB-). Portfolio druhého fondu by mělo tvořit něco přes 65 dluhopisů také primárně evropských firem, ovšem z kategorie HY. 98 % by mělo připadat na dluhopisy s vysokým výnosem a 2 % ostatní (průměrný rating portfolia by měl být BB-).

Oba fondy měnově zajištují do koruny a mají i podobnou odhadovanou průměrnou roční nákladovost ve výši 1,12 %, resp. 1,22 %. Protože ale cílí na jinak rizikové dluhopisy, odhadují v Amundi, že by se čistý výnos za celou dobu trvání konzervativnějšího fondu měl pohybovat kolem 3,92 % p. a., zatímco v případě HY fondu by mohlo jít o 6,35 % p.a. Přesný výpočet těchto výnosů lze najít na stránkách Amundi. V zásadě vychází právě z výnosů do splatnosti, nákladů na měnové zajištění (resp. zisků z něj) a manažerského poplatku, resp. celkových nákladů.

Důležité také je, že na stránkách Amundi můžete najít i odhady spojené s případnými ztrátami souvisejícími s možným nesplacením dluhopisů z důvodu neuplatnění call opce na některých pozicích v portfoliu (nedojde k předpokládanému předčasnému splacení dluhopisu) nebo z důvodu úpadku emitenta. Ty nejsou v čistém výnosu zahrnuty. V případě prvního fondu je portfolio manažeři odhadují maximálně na 0,72 % ročně, v případě druhého fondu ovšem podle Amundi může jít až o ztrátu 2,14 % ročně.

Portfolio manažeři samozřejmě v průběhu času dluhopisy ve fondu sledují a na případná rizika reagují, nicméně k nesplacení nějakého dluhopisu prostě dojít může.

Tak či onak, pokud máte tento typ fondů rádi, máte nyní další možnost.


FOND SHOP newsletter

Souhrn toho nejdůležitějšího ze světa investování, finančních trhů, investičních instrumentů a sofistikovaného finančního plánování.

Přihlaste se k odběru newsletteru a mějte přehled o čem píše FOND SHOP.

Související články

Raiffeisen fond dluhopisové stability

4 minuty

Konzervativně laděný korunový dluhopisový fond, který výrazně omezuje kreditní, úrokové i měnové riziko. Investuje především do státních dluhopisů ČR splatných do 5 let a okrajově pokrývá i krátkodobé až střednědobé korporátní dluhopisy investičního stupně zejména evropských emitentů. Připouští velmi nízké měnové riziko. Vůči konkurenci se vyznačuje nižší volatilitou za cenu slabšího výkonnostního potenciálu.

Rozkolísané dluhopisy z EM již nějakou dobu rostou

12 minut

Dluhopisy z rozvíjejících se zemí v posledních letech nenadchly investory (rizikově váženou) výkonností. Nejvíce je oslabila stagflační epizoda v roce 2022 zvýrazněná vypuknutím rusko-ukrajinské války, přestože již mají ztráty s ní spojené za sebou a v posledních 12 až 18 měsících zhodnotily. Dostupné fondy na dluhopisy z EM denominované v dolaru i lokálních měnách se svými výsledky dost liší a některé navíc disponují korunovou třídou. Menší výběr existuje v oblasti ETF.

Erste Sporobond

3 minuty

Korunový dluhopisový fond, který preferuje státní dluhopisy ČR a doplňkově zahrnuje i evropské korporátní dluhopisy investičního stupně. Plně zajišťuje měnové riziko. Ve srovnání s konkurenty dosahuje příznivého poměru výnos / riziko.

Generali Fond korporátních dluhopisů

8 minut

Korunový dluhopisový fond, který cílí na kratší a méně bonitní korporátní dluhopisy z rozvíjejících se trhů s významným nadvážením střední a východní Evropy. Vyznačuje se jedinečnou investiční strategií a plně zajišťuje měnové riziko. S výjimkou mimořádného propadu v době napadení Ukrajiny Ruskem zaznamenal dobré výsledky.

Korunové dluhopisy vstaly z popela do rally

10 minut

Státní dluhopisy ČR reagovaly na mohutnou inflační vlnu v letech 2021 a 2022 i její loňské ustupování rychleji než dluhopisy zemí eurozóny. Letošní výhled dalšího snižování úrokových sazeb ČNB vypadá příznivě pro korunové dluhopisy s kratší splatností do 5 let. Dluhopisové fondy zaměřené na korunový trh se liší poměrem státních a korporátních emisí i sledovanou durací portfolia. Tyto parametry ovlivňují jejich rizikově váženou výkonnost.

Conseq Active Invest Vyvážený

12 minut

Korunový smíšený fond fondů s mírně defenzivním profilem a důslednou globální diverzifikací portfolia do všech významných tříd aktiv. Aktuálně preferuje kratší státní i korporátní dluhopisy středoevropských emitentů a akcie z rozvíjející se Asie, střední i západní Evropy. Překonává velkou většinu konkurence s výhodným poměrem výnos / riziko.