Investování na základě nedávných výnosů? Špatný nápad

Foto: Shutterstock.com

Tu floskuli zná asi každý: „minulé výnosy nejsou zárukou těch budoucích“. Přesto je investování na základě minulých výnosů velmi rozšířeným jevem. Lidé prostě kupují minulou výkonnost a investiční poradci potažmo správci jí často prodávají. Má takové investování šanci na úspěch?

Je to vlastně klasika. Bavíte se se svým investičním poradcem anebo nahlížíte do online investiční aplikace a náhle se do centra pozornosti dostane graf minulé výkonnosti. Samozřejmě jen pokud vyznívá pozitivně, jako testament, že daná investice „už klientům vydělala“. Může to být signál k úspěšnému rozhodnutí, ale také nemusí. Málokterý drobný investor dokáže docenit limity, které extrapolace („protáhnutí“) minulé výkonnosti do budoucnosti může přinést. Naopak rizika takového uvažování, jak si ukážeme, jsou značná. Ale nepředbíhejme.

Předně dodejme, že predikování budoucího vývoje na základě minulého je logický a vlastně jediný možný způsob vytváření jakékoliv předpovědi. V oblasti tradingu je na něm postavena celá oblast technické analýzy, používající sofistikované modely a ukazatele k odvození budoucího pohybu cenných papírů. Zatímco technická analýza používá statistické metody založené na klouzavém průměru, analýze trendu či momenta, úvaha běžných retailových investorů je daleko jednodušší. Vychází z přesvědčení, že budoucí vývoj investice výrazně koreluje s vývojem minulým. Jinak řečeno, je zde hypotéza, že „to, co pěkně roste, bude pěkně růst i nadále“ a naopak. Fondu či ETF se slabou minulou výkonností je lepší se vyhnout. Je to z pohledu reálného tržního vývoje správný předpoklad?

Kde byl výnos, tam bude i budoucnosti. Nebo je to jinak?

Výše uvedenou úvahu nelze potvrdit či vyvrátit jinak, nežli datovou analýzou. Pro tu moji jsem zvolil vysoce efektivní trh velkých amerických firem (U.S. Large cap Equity) se zaměřením na obhospodařované kolektivní investice (fondy, ETF, portfolia atd. domicilované v USA), v měně USD sledující jako primární benchmark známý index S&P 500. Jednalo se o soubor, o celkem 2173 obhospodařovaných investic v celkovém objemu přes 7 bilionů USD, s rozpětím dat mezi lety 1990 – 2020. A co že nás v něm zajímalo? No přece, zda jsou minulé výnosy – a tak trochu i kolísání investice – zárukou těch budoucích.

Sledujeme tedy dva rozměry každé investice, a sice její výnos a volatilitu (kvantifikovanou směrodatnou odchylkou). První otázka se zabývá měsíčním horizontem. Tedy: jak souvisí oba ukazatele v budoucím měsíci s vývojem investice v tom minulém? Odpověď shrnuje tabulka č. 1 v prvním řádku a dá se shrnout jednoduše: velmi málo a hodně. Úroveň korelace (souvztažnosti, měřeno Spearmanovým korelačním koeficientem) je zde pro výnosy a volatilitu zcela rozdílná. Zatímco závislost výnosů na těch v minulém měsíci je opravdu nízká, predikce volatility je velmi úspěšná.

Tabulka 1: Korelace (souvstažnost) minulých výnosů a volatility
ŘádekHorizontUkazatelKorelaceSpearmanův korelační koeficient
1)Minulý měsícVýnosSlabá0,045554
VolatilitaSilná0,985187
2)Minulý rokVýnosSlabá-0,02287
VolatilitaSilná0,781707
3)Minulých 10 letVýnosSilná0,940113
VolatilitaSilná0,861279

Ale co, čert to vzal, řeknete si. Měsíc je krátký horizont, pojďme se podívat dál. Tak co třeba rok? Do jaké míry výkonnost fondů v tom nadcházejícím závisí na tom minulém? Ouha, výsledky jsou podobné, jako u měsíční periody (řádek dvě). Volatilita se dá z minulého roku odvodit velmi úspěšně, ale výnosy jen stěží. Nicméně rok je pro akciové investice krátká doba, co třeba desetiletá perioda? Teprve zde, milí investoři, se dočkáme smysluplné predikce budoucího výnosu z toho minulého. Pouze performance na dlouhé periodě v řádu (desítek) let lze brát za solidní základ toho, jak se bude investice vyvíjet do budoucna. Dále vidíme, že kolísání investice se v čase velmi pravděpodobně měnit nebude. A tento závěr platí jak pro aktivní, tak pro pasivní investice, které byly v našem souboru bohatě zastoupeny.

Dlouhodobý pohled je zásadní

Data tedy hovoří jasnou a pro většinu investorů ne úplně povzbudivou řečí. Odvozovat budoucí výkonnost fondu či ETF od té minulé je zejména na krátkém horizontu měsíců či jednotek let špatný nápad a jediné, co je jisté, je úroveň kolísání – tedy volatility. Pohled na graf loňského vývoje není sebemenším vodítkem pro budoucí výkonnost, ani dokladem, že „jsme to vybrali správně“. Na to je tedy třeba myslet a investici, potažmo poradce, který staví své doporučení jen na této zdánlivě líbivé rétorice, je třeba hnát řemenem. Investiční atraktivitu daného aktiva totiž věru nelze zaměňovat s tou obchodní. Nedávný výnos nám totiž nemusí přinést do budoucna zhusta ani korunu, často spíš jen rozčarování.

Jaká je tedy správná cesta? Jako vždy, ta méně pohodlná. Spočívající v analýze potenciálu jednotlivých trhů či regionů v očekávaném makroekonomickém rámci a především, v důsledné diverzifikaci se spíše omezenou aktivitou. Nesnažit se „vypichovat“ zdánlivě blyštivá disruptive, ekologická či nemovitostní témata a důsledně dodržovat strategickou alokaci je dlouhodobě nejlepší recept. Samozřejmě, vyžaduje to v letech slabších trpělivost a schopnost odolávat „sexy“ tématům, která v uplynulém roce či dvou zazářila. Protože často může jít o kometu, jejíž hvězdná dráha je předzvěstí pádu a spektakulární exploze. Od čeho jiného bychom měli mít investičního poradce než od toho, aby nás od podobných výbuchů odradil? Graf minulého výnosu si na internetu dnes umí najít kde kdo. Říci k němu kvalifikovaný komentář, to už vyžaduje znalosti a odvahu.

Výše uvedené může přijít zkušeným traderům a portfolio managerům jako jasná věc. Každý profík se přece na trzích snaží kupovat budoucí výnos a neutápí se v tom minulém. Z pohledu drobných investorů a jejich poradců však může jít o pomyslný budíček, že zakládat vzájemnou spolupráci jen na nákupu investic s hezkým nedávným výnosem není úplně perspektivní. Jakkoliv to někdy ze strany poradců či správců vyžaduje odvahu, smělost říkat obchodně nepopulární věci a vystavovat se riziku konkurence jedoucí na vlně minulé výkonnosti. Ale znovu, od toho tu skutečně efektivní investiční poradce je a tato schopnost vytváří jeho přidanou hodnotu.

Tolik tedy k prvnímu dílů krátkého mini-seriálu na téma predikování výkonnosti investic. Samozřejmě, pohybujeme se jen v jednom z mnoha segmentů kapitálových trhů, nicméně jde o prestižní oblast blue chips. Abstrahujeme od pokročilejších technik typu testování významnosti, ale i tak dávají výsledky jasný pojem. V dalším díle se již brzy budeme zabývat tématem velmi aktuálním, a sice možnostem předpovídání (nad)výnosů aktivních investic nad těmi pasivními, mýtické alfy. Provokativně řečeno, jsou vůbec nějaké? Již brzy se dozvíte, čtěte dál.


FOND SHOP newsletter

Souhrn toho nejdůležitějšího ze světa investování, finančních trhů, investičních instrumentů a sofistikovaného finančního plánování.

Přihlaste se k odběru newsletteru a mějte přehled o čem píše FOND SHOP.