Tisková zpráva

Fondy kolektivního investování překonaly bilionovou hranici

Foto: Shutterstock.com

Investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly k 31. 3. 2024 výše 1,020 bilionu Kč. Spolu s fondy kvalifikovaných investorů, které překonaly hranici půl bilionu tak celkové investice do investičních fondů v ČR představují již více než 1,5 bilionu korun.

Investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly k 31. 3. 2024 výše 1,020 bilionu Kč. Spolu s fondy kvalifikovaných investorů, které překonaly hranici půl bilionu tak celkové investice do investičních fondů v ČR představují již více než 1,5 bilionu korun. 

Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 31. 3. 2024 výše 2,465 bilionu korun a narostl během prvního čtvrtletí o 119 miliard Kč (tj. o 5,05 %, z 2,346 bilionu Kč k 31. 12. 2023 na 2,465 bilionu Kč k 31. 3. 2024). 

{}

Jana Brodani, Výkonná ředitelka AKAT: „Majetek ve fondech kolektivního investování narostl od začátku roku o 81 miliard korun. Na tomto růstu se podílel jak příznivý vývoj na finančních trzích, tak i příliv nových investic.“ 

Největší nárůst majetku zaznamenaly fondy dluhopisové, a to o 42 miliard Kč, následovány fondy akciovými s nárůstem 24 miliard a smíšenými fondy s nárůstem 19 miliard. 

"Vstup do roku 2024 se na kapitálových trzích nesl opět v pozitivním duchu, když hlavním tahounem růstu cen byl akciový trh a nejvíce pak technologický sektor. Na dluhopisových trzích jsme byli svědky korekce až příliš optimistických očekávání na pokles úrokových sazeb, přesto dluhopisové fondy dodaly pozitivní zhodnocení v čele s fondy peněžního trhu díky stále vysokým výnosům do splatnosti. Avizovaný a – ruku v ruce s uvolňováním měnové politiky – již zahájený pokles úroků na spořících účtech povede k dalšímu přesunu úspor směrem do fondů kolektivního investování i v nadcházejících měsících." prohlásil předseda AKAT Martin Řezáč.

Objem majetku zainvestovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 503 mld. Kč a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o 52 mld. Kč (tj. o 11,6% z 451 mld. Kč k 31. 12. 2023 na 503 mld. Kč k 31. 3. 2024). Celková hodnota majetku svěřeného custodianům vzrostla k 31. 3. 2024 na hodnotu 4,414 bilionu Kč.

Autor: AKAT ČR


FOND SHOP newsletter

Souhrn toho nejdůležitějšího ze světa investování, finančních trhů, investičních instrumentů a sofistikovaného finančního plánování.

Přihlaste se k odběru newsletteru a mějte přehled o čem píše FOND SHOP.

Související články

Korunové smíšené fondy pro opatrnější investory

13 minut

Většina korunových smíšených fondů s defenzivním profilem uhájila za posledních 5 let průměrnou nominální výkonnost 2 % až 4 % p.a. Nestačily tak na průměrnou inflaci v ČR 6,9 % ročně za období od června 2019 do května 2024, kterou eskalovala mimořádná stagflační vlna. Při standardní inflaci ale mají tyto fondy větší šanci zachovat kupní sílu investic. Liší se nicméně zastoupením rizikových aktiv v podobě akcií a spekulativních dluhopisů i dalšími aspekty, které ovlivňují výkonnostní potenciál a volatilitu.

KB Privátní správa aktiv 3 – Flexibilní

4 minuty

Korunový smíšený fond fondů s flexibilní defenzivní strategií a solidní diverzifikací portfolia, jehož složení se může rychle měnit. Platí pro něj limit v podobě maximální váhy akciové složky 30 % i kontrola volatility, ale jinak má volný prostor pro výběr pestré škály dluhopisových investic i akciových investic z různých regionů a sektorů. Vůči konkurenci dosahuje příznivého poměru výnos / riziko.

Raiffeisen fond dluhopisové stability

4 minuty

Konzervativně laděný korunový dluhopisový fond, který výrazně omezuje kreditní, úrokové i měnové riziko. Investuje především do státních dluhopisů ČR splatných do 5 let a okrajově pokrývá i krátkodobé až střednědobé korporátní dluhopisy investičního stupně zejména evropských emitentů. Připouští velmi nízké měnové riziko. Vůči konkurenci se vyznačuje nižší volatilitou za cenu slabšího výkonnostního potenciálu.

Amundi Funds Polen Capital Global Growth

10 minut

Globální akciový fond, který v rámci růstového stylu investuje do společností se silným konkurenčním postavením a nadstandardní dynamikou ziskovosti. Portfolio koncentruje do zhruba 30 titulů, přičemž některé sektory pokrývá nadměrně, zatímco jiné vůbec. Disponuje měnově zajištěnou korunovou třídou proti dolarové. V posledních letech zaznamenal průměrné výsledky ve srovnání s konkurencí.

Zůstanou americké akcie na koni?

20 minut

Americké akciové indexy zdolaly v posledních 5 letech ty evropské i japonské. Aktuálně se jako riziko pro udržení jejich nadvýkonnosti jeví kombinace vysokých valuací a příliš opatrného postupu Fedu v otázce snižování úrokových sazeb nebo těsný, resp. sporný výsledek blížících se prezidentských voleb v USA. Dlouhodobě má však americký akciový trh i nadále šanci generovat náskok nad zbytkem vyspělého světa díky schopnosti zámořské ekonomiky přinášet inovace (dnes v oblasti AI) a zajišťovat si levnější energie ve srovnání s Evropou. Nabídka amerických akciových fondů a ETF je velmi široká.

Schroder ISF US Large Cap

7 minut

Americký akciový fond, který investuje do společností s vysokou tržní kapitalizací z různých sektorů. Má výborné výsledky, neboť na 5leté periodě mírně překonává benchmark S&P 500 NR a dosahuje výrazně lepšího poměru výnos / riziko než srovnávaní konkurenti.

Regiony USA a EM zmírnily zaostávání small cap akcií

18 minut

Akcie firem s nízkou, případně střední tržní kapitalizací nesou v neklidných dobách zvýšené riziko. Ovšem když se prosadí dobré makroekonomické a finanční podmínky, mohou nadprůměrně zhodnotit. V posledních 5 letech s dvěma velkými výzvami v podobě covidové pandemie a stagflace sice celkově small caps nestačily na large caps, nicméně small caps z USA a rozvíjejících se trhů značně překonaly evropské a japonské small caps. K dispozici je bohatý výběr příslušných fondů i ETF zaměřených buď globálně, nebo na různé regiony.