Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 3/2021 | Generali Fond globálních značek

vytisknout článek...

Generali Fond globálních značek

 

Korunový globální akciový fond, který se zaměřuje na společnosti s nejhodnotnějšími značkami na světě. Na pětileté periodě poráží většinu konkurence.

Generali Fond globálních značek je ve svém základu globální akciový fond, který investuje zejména na vyspělých a doplňkově na rozvíjejících se trzích.

Specifikum jeho strategie ovšem spočívá v tom, že se zaměřuje primárně na společnosti s nejhodnotnějšími značkami světa. Při tomto výběru se inspiruje žebříčky TOP 100 firem, které každoročně sestavují společnosti Interbrand a Kan- tar Millward Brown. Podotkněme, že ačkoliv jednotlivé společnosti sestavují své žebříčky dle odlišné metodiky, složení obou žebříčků je v zásadě podobné.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 3/2021
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic Asset Management)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Odtržené akciové trhy?


Obrázek aktuálně Vývoj daných indexů a ukazatelů v USD


Síla velkých firem


Obrázek aktuálně Podíl top 5 společností na daném indexu



Doporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.