Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 23/2020 | Kdy dluhopisy trumfnou akcie

vytisknout článek...

Kdy dluhopisy trumfnou akcie

 

Investice do akcií mají značnou šanci na reálné zhodnocení během dlouhého, ideálně alespoň 15letého období. Na kratší, třeba i 10leté periodě, mohou častěji zklamat a zaostat za dluhopisy.

Akcie patří mezi doporučované třídy aktiv pro dlouhodobý horizont, na němž by měly s vysokou pravděpodobností zajistit výrazné zhodnocení i odolnost vůči inflaci. Tím se znatelně liší od bonitních státních dluhopisů, které takový dlouhodobý komfort neposkytují, zato však investora daleko lépe než akcie ochrání před rizikem prudké tržní ztráty v kratším období. Otázkou je, jaké období máme v tomto ohledu považovat za krátké a jaké za dlouhé, resp. kolik let tvoří pomyslné dělítko. Podívejme se blíže na průměrné výkonnosti akcií a bonitních státních dluhopisů, tedy nejpoužívanější dynamické a konzervativní třídy aktiv, na různě dlouhých periodách v klíčových vyspělých zemích severoamerického, evropského a asijského regionu.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 23/2020
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic Asset Management)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Odtržené akciové trhy?


Obrázek aktuálně Vývoj daných indexů a ukazatelů v USD


Síla velkých firem


Obrázek aktuálně Podíl top 5 společností na daném indexuDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.