Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 20/2020 | Universum

vytisknout článek...

Universum

 

Korunový defenzivní smíšený fond fondů. Zahrnuje komplexní spektrum tříd aktiv a složení portfolia flexibilně přizpůsobuje tržnímu výhledu. Konkurenci zatím předčí poměrem výnos / riziko.

Erste AM ČR Universum můžeme charakterizovat jako defenzivní smíšený fond fondů s komplexním portfoliem, který usiluje o korunový výnos při úplném zajišťování měnového rizika. Portfolio zahrnuje pestrou škálu tříd aktiv od nástrojů peněžního trhu a krátkodobých dluhopisů investičního stupně přes dluhopisy spekulativního stupně / s vysokým výnosem, nemovitostní a alternativní investice až po akciové pozice. Vysoce konzervativní nástroje peněžního trhu a dluhopisy investičního stupně tvoří tzv. stabilní složku, zatímco ostatní uvedené třídy aktiv méně zastoupenou dynamickou složku.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 20/2020
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic Asset Management)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Odtržené akciové trhy?


Obrázek aktuálně Vývoj daných indexů a ukazatelů v USD


Síla velkých firem


Obrázek aktuálně Podíl top 5 společností na daném indexuDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.