Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 20/2020 | Dividendy na pranýři

vytisknout článek...

Dividendy na pranýři

 

Akciové tituly s vysokým a udržitelným dividendovým výnosem lákají některé retailové a institucionální investory, aby je výrazně zařazovali do svých portfolií, ať už jako přímé pozice nebo prostřednictvím na ně zaměřených akciových fondů a ETF. K hlavním argumentům ve prospěch dividendové strategie patří, že cílí na velké, známé a relativně stabilní společnosti, jejichž akcie nemusejí příliš ztratit během tržních turbulencí a jinak poskytují dobrou šanci na pravidelné výplaty. To v prostředí žalostné výnosnosti konzervativních dluhopisových strategií poskytuje jakousi psychologickou kotvu. Jenže článek v rubrice TÉMA, který se k investování podle dividend staví kriticky, asi sundá jeho příznivcům růžové brýle.

Dividendově bohaté firmy podle autora článku ve skutečnosti na akcionáře moc nemyslí, protože dostatečně neinvestují do svého rozvoje anebo, což je horší, využívají dividendy jen jako kompenzační útěchu za slabé hospodaření. Že takovéto úvahy nejsou od věci, vyjde na povrch, když se podíváme na relativní výkonnost dividendových akcií (samozřejmě včetně reinvestování dividend) jako varianty hodnotového stylu, který v posledních letech totálně zaostával za růstovým stylem. Ten reprezentuje dividendově nepříliš zajímavé společnosti, schopné ovšem často profitovat z technologických inovací v digitální a internetové eko-nomice. I když může jednoznačný náskok růstového stylu (viz prostřední graf na straně 15) na nějaký čas polevit, měl by investor, který stále věří dividendovým akciím, uvažovat o jejich efek-tivní kombinaci s růstovými akciemi, aby mu „alespoň jeden košík rozmnožil vajíčka“.

FOND SHOP 20/2020
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic Asset Management)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Odtržené akciové trhy?


Obrázek aktuálně Vývoj daných indexů a ukazatelů v USD


Síla velkých firem


Obrázek aktuálně Podíl top 5 společností na daném indexuDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.