Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 14/2007 | IKS Balancovaný dynamický

vytisknout článek...

IKS Balancovaný dynamický

 

IKS Balancovaný dynamický je smíšený fond, který opírá akciovou složku o středoevropský region. Akcie firem z ČR, Maďarka a Polska jsou také hlavním důvodem nadprůměrné výkonnosti fondu v porovnání s konkurenčními fondy. Nevýhodou je nejasná investiční strategie a absence oficiálního benchmarku.

Investoři si fond vybaví spíše pod jeho dřívějším názvem IKS Balancovaný. I přes změnu názvu se jeho investiční strategie výrazně nezměnila. Název byl změněn především kvůli tomu, aby lépe zapadal do celé produktové nabídky fondů IKS KB. Vedle tohoto fondu totiž existuje ještě fond IKS Balancovaný – konzervativní (původně IKS Global konzervativní). Ve statutu je investiční strategie smíšeného fondu IKS Balancovaný – dynamický popsána poměrně hodně volně. Do akcií musí být investováno minimálně 30 % hodnoty majetku fondu, zatímco do dluhopisů a na jejich úroveň postavených cenných papírů, nástrojů peněžního trhu a vkladů u bank může být investováno maximálně 70 % majetku. Pokud se podíváme na aktuální alokaci portfolia, je již obrázek jasnější. Strategie smíšeného fondu je dynamická, jak ostatně napovídá sám název (to ovšem není vždy směrodatné, protože názvy bývají často zavádějící). Fond má zainvestováno více než 60 % majetku v akciích a zbývajících 40 % v korunových dluhopisech, případně kratších instrumentech, jako jsou například pokladniční poukázky. Část prostředků přibližně do 10 % je v hotovosti. Rozložení defenzivní dluhopisové složky napovídá, že portfolio manažer se za současné situace snaží co možná nejvíce snižovat efektivní dobu do splatnosti (duraci).

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 14/2007
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic Asset Management)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Kdo v Evropě poroste nejrychleji?


Obrázek aktuálně Odhady vývoje HDP daných zemí/regionů


Daně a zisky akcií


Obrázek aktuálně Změna sazby z kapitálových zisků a výnos indexu S&P 500Doporučujeme

Co čekat od zlata?
Malé zapojení zlata dokáže dobře diverzifikovat portfolio, zejména po přepočtu do koruny. Klíčový drahý kov však bez varování střídá dlouhé etapy výrazného investičního úspěchu a neúspěchu.

Spekulativní hypotéky
Poptávka Čechů po hypotečních úvěrech zaznamenala letos navzdory koronakrizi nové rekordy. Poslední dobou však má spíše spekulativní charakter, což zvyšuje rizika hypoték do budoucna.

Co byste měli sledovat u ETF
ETF jsou čím dál tím populárnější investiční nástroj i v ČR. Jenže řada investorů si neuvědomuje, jak složité je vybrat to správné ETF do portfolia

Ošidné časování trhu
Statistiky denního vývoje národních akciových indexů s dlouhou historií jako DAX a S&P 500 hovoří proti časování trhu.