Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Kompletní články | Co čekat od zlata?

vytisknout článek...

Co čekat od zlata?

Malé zapojení zlata dokáže dobře diverzifikovat portfolio, zejména po přepočtu do koruny. Klíčový drahý kov však bez varování střídá dlouhé etapy výrazného investičního úspěchu a neúspěchu.

Zvýšená nejistota v ekonomice a na finančních trzích v důsledku koronavirové krize a valuačně napjatého ocenění mnohých dluhopisů a akcií, k němuž přispívá bezprecedentně uvolněná politika centrálních bank a vlád, vedou investory k hledání alternativ vůči dvěma hlavním třídám aktiv. Historickou prověřenost a dobré produktové pokrytí nabízí zlato, které dnes často představuje populární diverzifikační prvek smíšených portfolií. V období nejistoty od něj investoři očekávají schopnost zhodnocovat nebo alespoň uchovávat hodnotu.

Ne vždy však zlato dokáže uvedené cíle naplnit. Než proto svěříte významnou část portfolia produktům navázaným na vývoj jeho ceny, bude přínosné prozkoumat, jak si žlutý kov dlouhodobě vede proti hlavním třídám aktiv, které faktory na finančních trzích mu obecně prospívají a které ne i jak vypadá vývoj ceny zlata po přepočtu do koruny. Neuškodí rovněž nastínit si její aktuální výhled.

JAK SE CHOVÁ ZLATO V DOLARU

Graf 1 srovnává v dolarovém vyjádření 48letý vývoj ceny zlata s výkonností amerického akciového indexu S&P 500 TR a indexu státních dluhopisů USA Bloomberg Barclays US Government TR (včetně reinvestování dividend či kupónů) na pozadí indexu spotřebitelské inflace v USA. Za velmi dlouhé období 1973-2020 sice dokázalo zlato přinést solidní průměrný cenový růst 7,3 % p.a. v USD, ten ovšem nestačil na průměrné zhodnocení amerických akcií 10,7 % p.a. v USD, které navíc vykázaly mírně nižší volatilitu. Se zlatem srovnatelný výsledek 7,0 % p.a. v USD pak zaznamenaly americké státní dluhopisy při mnohem menších výkyvech ve výkonnosti.

Přestože základní rizikově-výnosové parametry nevyšly v grafu 1 pro zlato zrovna nejlépe, má tato asi nejvyužívanější investiční komodita svá želízka v ohni. Střídají se totiž u ní období vytrvalého a jednoznačného úspěchu i stejně příkrého neúspěchu, která mohou trvat pár let i velmi dlouho – jejich typická délka se pohybuje řádově od 3 do 20 let. V úspěšných obdobích (např. září 1976 až leden 1980, duben 2001 až srpen 2011, říjen 2018 až dosud) dolarová cena zlata rychle rostla bez výrazných přerušení a jasně překonávala ostatní třídy aktiv včetně akcií. Naopak neúspěšná období (říjen 1980 či leden 1988 až březen 2001, říjen 2012 až prosince 2015) se vyznačovala dlouhodobou stagnací či poklesem dolarové ceny zlata a vedla obvykle k hlubokému zaostávání jeho cenového vývoje nejen za (americkými) akciemi, ale také státními dluhopisy USA a dokonce americkou inflací. Ve srovnání s akciemi však zlatu svědčí mnohem menší riziko prudkých ztrát o desítky procent během krátkého období několika týdnů až měsíců. Zlato s přiměřenou vahou v portfoliu, která výrazně nepřesahuje 5 %, tak může sehrát dobrou diverzifikační úlohu.

DLOUHODOBÉ MEGATRENDY

Přibližme si nyní některá pro zlato úspěšná a neúspěšná období spolu s faktory působícími na jeho dolarovou cenu. V 2. polovině 70. let vrcholily ropné šoky doprovázené zvýšenou inflací a útlumem řady vyspělých ekonomik (tzv. stagflace). Kombinace rostoucí inflace a klesající ekonomické výkonnosti nedávala dobrou perspektivu dluhopisovým ani akciovým investicím a zlato se v takové situaci jevilo jako atraktivnější aktivum schopné ochránit držitele před (americkou) inflací. Po roce 2000 zase docházelo k praskání technologické a internetové bubliny. Víra v neomezené možnosti digitálních technologií tehdy vzala za své a akciové trhy zažily dlouho nevídaný tříletý pokles, v jehož čele stály drahé technologické a komunikační společnosti, které nevytvářely odpovídající zisky. Nejistotu také prohloubily teroristické útoky na USA v září 2001. Výrazný růst ceny zlata vydržel i po oživení akciových trhů od roku 2003 díky nepříznivé reálné výkonnosti amerických státních dluhopisů v důsledku opožděného zvedání úrokových sazeb Fedu v reakci na vzestup inflace, jakož i díky oslabování dolaru, v němž se zlato obchoduje. Žlutý kov navyšoval s určitými výkyvy svou dolarovou hodnotu také v době americké hypoteční, globální finanční a evropské dluhové krize, kdy ho mnohé centrální banky přikupovaly do svých rezerv. Další investiční příležitost pro zlato začala na podzim 2018 vzhledem k nejistotě, kterou živilo prohloubení obchodních sporů USA a Číny a mnohem razantněji i pozdější vypuknutí pandemie.

Dominantní neúspěšné období pro zlato od října 1980 do března 2001 rovněž přineslo své trendy. Mezi ty nejdůležitější patřily přesvědčivý pokles inflace nejen v USA na pozadí převážně restriktivní politiky Fedu, jehož základní úroková sazba se většinou pohybovala nad hranicí 5 % p.a., třebaže měla tendenci se spíše snižovat. (Nedocházelo ovšem k současným stimulačním programům typu QE). Tlak na zmírňování inflace poskytla i firemní sféra díky masivnímu zapojování výpočetní techniky do produkčních procesů a stále většímu využívání internetu, vedoucímu k rozšiřování okruhu zákazníků. Nové zákazníky s omezenými finančními možnostmi přihrál západním firmám i rozpad východního bloku. Tyto faktory vedly k vytrvalému růstu produktivity, poklesu fixních nákladů na jednotku produkce a umožnily častější cenové války. Podpořila je navíc globalizace nerušená celosvětovými krizemi. Zmíněné více než 20leté období se tak vyznačovalo nízkoinflačním hospodářským růstem a nadstandardním zhodnocováním akcií i (amerických) státních dluhopisů. Zlato proto vůči hlavním třídám aktiv ztrácelo na atraktivitě.

KRÁTKODOBÉ FAKTORY

Dolarovou cenou zlata dokážou pohnout nejen dlouhodobé megatrendy, ale také krátkodobě až střednědobě působící ukazatele na finančních trzích. Z nich se jako významné jeví minimálně dva: reálné dluhopisové výnosy a kurz dolaru.

Pokud jde o první ukazatel, přispívá ke zdražování zlata pokles reálných výnosů do splatnosti z bonitních dluhopisů, zejména státních dluhopisů USA ve srovnání s očekávanou americkou inflací. Takový vývoj oslabuje výhled zhodnocení bonitních dluhopisů a obvykle zatraktivňuje zlato jako alternativní „bezpečný přístav“ či uchovatel hodnoty, jehož nevýhoda v podobě absence kupónů se zmenšuje právě v důsledku snižování reálných dluhopisových výnosů. Naopak růst reálných výnosů bonitních dluhopisů posiluje perspektivu jejich zhodnocování nad inflaci a zpravidla tlačí ceny zlata dolů. Graf 2 ukazuje převážně zápornou korelaci očekávaného reálného anualizovaného výnosu 5letého státního dluhopisu USA a dolarové ceny zlata za období 2003 až 2020.

V rámci druhého ukazatele působí vývoj síly dolaru ke koši ostatních světových měn většinou protichůdně na dolarovou cenu zlata. Posilování dolaru totiž zdražuje zlato v nedolarových oblastech, kde ho pak lidé poptávají méně (mj. i ze šperkařského průmyslu), z čehož vyplývá tlak na snížení dolarové ceny zlata. Oslabování dolaru se projevuje opačně a dolarové ceně zlata spíše napomáhá růst. Tomu odpovídá příslušná záporná korelace v grafu 3.

NIŽŠÍ VOLATILITA V KORUNĚ

Tendence zlata vyvíjet se převážně protichůdně vůči síle dolaru má zajímavé důsledky i pro tuzemské investory, jimž se po přepočtu do koruny naskýtá nižší volatilita ceny zlata v průběhu dlouhého období. Je to vidět v grafu 4 na 28leté periodě od vzniku ČR, kdy se roky značného poklesu dolarové ceny zlata (1995-2000, 2013-2015) projevily pouze stagnací nebo mírným poklesem jeho korunové ceny. Na druhé straně, éra rekordního zdražování zlata v dolaru (2001-2011) se promítla do jeho ne až tak špičkového korunového zhodnocení. Investor by si měl ovšem uvědomit, že přepočet do koruny obvykle nesníží krátkodobou volatilitu na zlatě v řádu týdnů až měsíců.

VÝHLED DO BUDOUCNA

V současnosti působí ve prospěch růstu ceny zlata závazek předních centrálních bank k minimálním úrokovým sazbám a ultrauvolněné monetární politice v podobě rozsáhlých nákupů dluhopisů, kterou jsou CB podle svých loňských vyjádření ochotny provozovat minimálně ještě další roční až dvouleté období, a to i pokud v hlavních vyspělých ekonomikách stoupne inflace na vyšší hodnoty přesahující 3 % y/y. V dohledné době tedy není pravděpodobný návrat reálných úrokových sazeb či dluhopisových výnosů do kladných hodnot. Zlatu nahrává i aktuální globální ekonomická nejistota kolem pandemie, která se však může zmírnit v případě, že úspěšná vakcinace celosvětově výrazně omezí rozsah nákazy COVID-19. V tomto optimistickém scénáři nelze vyloučit další oslabování dolaru, které by nejspíš zlato v přepočtu do koruny zlevnilo. Jeho dolarová cena si totiž může dát na určitou dobu pauzu v nastoupeném růstovém trendu od podzimu 2018, jak naznačuje vývoj v posledních měsících.

Aleš Vocílka

Vydáno dne 28.01.2021

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic Asset Management)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Kdo v Evropě poroste nejrychleji?


Obrázek aktuálně Odhady vývoje HDP daných zemí/regionů


Daně a zisky akcií


Obrázek aktuálně Změna sazby z kapitálových zisků a výnos indexu S&P 500Doporučujeme

Co čekat od zlata?
Malé zapojení zlata dokáže dobře diverzifikovat portfolio, zejména po přepočtu do koruny. Klíčový drahý kov však bez varování střídá dlouhé etapy výrazného investičního úspěchu a neúspěchu.

Spekulativní hypotéky
Poptávka Čechů po hypotečních úvěrech zaznamenala letos navzdory koronakrizi nové rekordy. Poslední dobou však má spíše spekulativní charakter, což zvyšuje rizika hypoték do budoucna.

Co byste měli sledovat u ETF
ETF jsou čím dál tím populárnější investiční nástroj i v ČR. Jenže řada investorů si neuvědomuje, jak složité je vybrat to správné ETF do portfolia

Ošidné časování trhu
Statistiky denního vývoje národních akciových indexů s dlouhou historií jako DAX a S&P 500 hovoří proti časování trhu.