Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 22/2006 | ING Český fond obligací

vytisknout článek...

ING Český fond obligací

 

Korunový fond s nízkou výší minimální investice a dobrou výkonností vzhledem ke konkurenci. I přes současnou stagnaci dluhopisových portfolií může ve střednědobém horizontu přinést zajímavé výnosy. Lze ho doporučit hlavně konzervativním investorům.

Investiční společnost ING Investment Managemet, která je členem mezinárodní finanční skupiny ING Group, působí na českém trhu jako správce podílových fondů výhradně lucemburského domicilu. Celkový objem aktiv spravovaných pražskou kanceláří ING Investment Management činil na konci roku 2005 téměř 70 miliard korun, z toho 85 % bylo zainvestováno do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu a zbývajících cca 15 % tvořily akcie. ING fondy je možné v ČR pořídit prostřednictvím interních distribučních kanálů nebo sítě vybraných smluvních partnerů. Kromě ING Bank N. V. je možné se obrátit na Citibank, Commerzbank AG, Českou spořitelnu, eBanku, Raiffeisenbank a Volksbank CZ nebo na nezávislé investiční zprostředkovatele.

Fond ING Český fond obligací (ING International Czech Bond) existuje na českém trhu od roku 1997. Investuje pouze do dluhopisů denominovaných v českých korunách. Investiční strategie fondu je založena na dosahování stabilních výnosů v dlouhodobém horizontu a opírá se o střednědobý výhled vývoje úrokových výnosů. Fond se orientuje zejména na likvidní státní dluhopisy, aby byla zachována dostatečná flexibilita portfolia a možnost podle potřeby pružně měnit duraci portfolia vůči srovnávacímu indexu. Tím je vzhledem k výše uvedenému zaměření index českých státních dluhopisů Patria GPRI. Dalším sledovaným kritériem pro alokaci portfolia je u státních dluhopisů relativní atraktivita dané emise vůči swapovým sazbám, u korporátních dluhopisů a eurobondů pak kreditní rozpětí té které emise. Kreditní kvalita používaných emisí musí dosahovat aspoň investičního stupně a je hodnocena ve spolupráci s oddělením kreditních analýz IIM v Haagu. V rámci ratingové struktury zaujímají většinu portfolia tituly s hodnocením AAA až A.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 22/2006
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic Asset Management)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Kdo v Evropě poroste nejrychleji?


Obrázek aktuálně Odhady vývoje HDP daných zemí/regionů


Daně a zisky akcií


Obrázek aktuálně Změna sazby z kapitálových zisků a výnos indexu S&P 500Doporučujeme

Co čekat od zlata?
Malé zapojení zlata dokáže dobře diverzifikovat portfolio, zejména po přepočtu do koruny. Klíčový drahý kov však bez varování střídá dlouhé etapy výrazného investičního úspěchu a neúspěchu.

Spekulativní hypotéky
Poptávka Čechů po hypotečních úvěrech zaznamenala letos navzdory koronakrizi nové rekordy. Poslední dobou však má spíše spekulativní charakter, což zvyšuje rizika hypoték do budoucna.

Co byste měli sledovat u ETF
ETF jsou čím dál tím populárnější investiční nástroj i v ČR. Jenže řada investorů si neuvědomuje, jak složité je vybrat to správné ETF do portfolia

Ošidné časování trhu
Statistiky denního vývoje národních akciových indexů s dlouhou historií jako DAX a S&P 500 hovoří proti časování trhu.