Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 7/2006 | Rentier Invest rebalancuje a uzamyká výnosy

vytisknout článek...

Rentier Invest rebalancuje a uzamyká výnosy

 

Majitel portfolia fondů Pioneer může bez navýšení poplatků získat službu pravidelného rebalancování portfolia do stanovených vah a automatické přesouvání prostředků do méně rizikových fondů s přibližujícím se koncem investice. Nevýhodou je jedno modelové portfolio. Ne každému musí vyhovovat.

Rentier Invest se chová jako cílový fond (target fund) či fond životního cyklu (life cycle fund). Tento koncept je velmi populární mezi drobnými investory v USA (viz FOND SHOP 25/2005). Hlavním důvodem popularity je jednoduchost. Investor určí svůj investiční horizont a o víc se nestará. Portfolio cílového fondu složené z několika otevřených podílových fondů (zpravidla téhož správce) je pravidelně automaticky rebalancováno a s blížícím se koncem investičního horizontu zdefenzivňováno – přesunem prostředků z rizikovějších fondů do fondů konzervativnějších je doposud dosažené zhodnocení uzamykáno.

Rentier Invest funguje na stejném principu, ovšem není to fond fondů. V podstatě se jedná o smlouvu každého jednotlivého investora se společností Pioneer Asset Management o každoročním automatickém rebalancování držených fondů do předem domluvených vah a o automatické změně vah držených fondů s blížícím se koncem doby plánované investice. Dalo by se spíše mluvit o službě automatického přeskupování portfolia fondů podle předem známých pravidel.

Na podobné projekty vždy padá stín podezření, že v podstatě jednoduché služby prováděné počítačem jsou pouze zabaleny do atraktivního názvu, jsou zvýšeny poplatky a ještě k tomu skryty tak, aby nebyly vidět. U Rentier Investu to neplatí. Služba pravidelného rebalancování a přeskupování vah fondů je zdarma. Investor platí stejné vstupní a manažerské poplatky jako kdyby fondy nakupoval klasickou cestou a ne přes program Rentier Invest. Náklady na popsanou službu jsou kryty z manažerského poplatku.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 7/2006
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic Asset Management)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Super levná reálná aktiva


Obrázek aktuálně Vývoj ceny reálných aktiv vs. finančních


Investoři utržení ze řetězů


Obrázek aktuálně Průměrné týdenní obchody retailových investorů s akciemi v USADoporučujeme

Co čekat od zlata?
Malé zapojení zlata dokáže dobře diverzifikovat portfolio, zejména po přepočtu do koruny. Klíčový drahý kov však bez varování střídá dlouhé etapy výrazného investičního úspěchu a neúspěchu.

Spekulativní hypotéky
Poptávka Čechů po hypotečních úvěrech zaznamenala letos navzdory koronakrizi nové rekordy. Poslední dobou však má spíše spekulativní charakter, což zvyšuje rizika hypoték do budoucna.

Co byste měli sledovat u ETF
ETF jsou čím dál tím populárnější investiční nástroj i v ČR. Jenže řada investorů si neuvědomuje, jak složité je vybrat to správné ETF do portfolia

Ošidné časování trhu
Statistiky denního vývoje národních akciových indexů s dlouhou historií jako DAX a S&P 500 hovoří proti časování trhu.