Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 18/2008 | Nákladovost některých IŽP opět šokuje

vytisknout článek...

Nákladovost některých IŽP opět šokuje

 

Poslední aktualizace ukazatele TANK informuje o tom, která investiční životní pojištění dostupná na trhu jsou méně drahá než jiná. TANK měří celkovou nákladovost investiční složky produktu.

Vyhýbejte se investičním produktům s vysokou nákladovostí. To je jedna z nejdůležitějších rad nezávislých analytiků investorské veřejnosti. Celkovou nákladovost investičního produktu měří ukazatel TANK (typická nákladovost konstrukce), u jehož zrodu v loňském roce stál časopis FOND SHOP. Základní idea ukazatele TANK je jednoduchá – zkonstruovat ukazatel nákladovosti, do jehož výpočtu vstupují pokud možno úplně všechny náklady. TANK říká, o kolik peněz (v %) budu mít s daným investičním produktem na konci méně v porovnání s výkonností trhu. Zohledňuje veškeré poplatky, počáteční i průběžné. Počítá se pro stanovený investiční horizont (10 let, 20 let, 30 let nebo 40 let) a ilustrativní růst trhů lineárním tempem (například 6 % p.a.). Nebere v potaz daňové implikace, jeho cílem je měřit nákladovost investičního produktu. U složených produktů, například investičních životních pojištění (IŽP), bere v potaz jen poplatky související s investiční částí produktu.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 18/2008
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionů


Čínská poptávka a růst zemí


Obrázek aktuálně Očekávaný dopad zpomalení poptávky v Číně na HDPDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.