Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 16/2008 | Růstový vs. hodnotový investiční styl

vytisknout článek...

Růstový vs. hodnotový investiční styl

 

Na akciových trzích lze při řízení portfolia uplatnit hodnotový nebo růstový styl, resp. se snažit o kompromis. Různé zvraty a krize mohou způsobit, že se dosud úspěšný styl přestane vyplácet.

Mezi profesionálními investory rozlišujeme dva základní přístupy k řízení portfolia, a to pasivní nebo aktivní. Manažer pasivně řízeného portfolia se snaží kopírovat reprezentativní tržní index, který vymezuje daný trh na základě typu obchodovaných cenných papírů, regionální či sektorové příslušnosti nebo z hlediska investičního stylu. Jeho cílem je dosáhnout výkonnosti blízko průměru trhu reprezentovaného tímto indexem (při nízkém manažerském poplatku). Portfolio manažer uplatňující aktivní řízení portfolia naproti tomu vybírá na daném trhu „ty lepší“ cenné papíry. Jeho cílem je dosahovat vyšší výkonnosti, než má reprezentativní tržní index (při vyšším manažerském poplatku). Zde rovněž nastává prostor pro uplatnění specifického investičního stylu.

Dnešní portfolio manažeři, ať už řídí portfolio aktivně nebo pasivně, se v zásadě opírají o východiska dvou investičních stylů. Jsou jimi hodnotový styl, jehož prvním průkopníkem se stal ve 30. letech 20. století Američan Ben Graham, a růstový styl, který doporučoval americký portfolio manažer T. Rowe Price. Od 80. let se koncept obou stylů začíná prosazovat i do tvorby tržních indexů, u nichž se stále častěji vyskytují mutace s přívlastky „value“ a „growth“. Akcie ze základního indexu jsou rozděleny do dvou skupin na hodnotové a růstové. Převážně hodnotový či převážně růstový styl dnes nabízejí i některé podílové fondy.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 16/2008
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic Asset Management)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Super levná reálná aktiva


Obrázek aktuálně Vývoj ceny reálných aktiv vs. finančních


Investoři utržení ze řetězů


Obrázek aktuálně Průměrné týdenní obchody retailových investorů s akciemi v USADoporučujeme

Co čekat od zlata?
Malé zapojení zlata dokáže dobře diverzifikovat portfolio, zejména po přepočtu do koruny. Klíčový drahý kov však bez varování střídá dlouhé etapy výrazného investičního úspěchu a neúspěchu.

Spekulativní hypotéky
Poptávka Čechů po hypotečních úvěrech zaznamenala letos navzdory koronakrizi nové rekordy. Poslední dobou však má spíše spekulativní charakter, což zvyšuje rizika hypoték do budoucna.

Co byste měli sledovat u ETF
ETF jsou čím dál tím populárnější investiční nástroj i v ČR. Jenže řada investorů si neuvědomuje, jak složité je vybrat to správné ETF do portfolia

Ošidné časování trhu
Statistiky denního vývoje národních akciových indexů s dlouhou historií jako DAX a S&P 500 hovoří proti časování trhu.