Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 15/2007 | Pioneer Emerging Markets Equity

vytisknout článek...

Pioneer Emerging Markets Equity

 

Akciový fond s globální diverzifikací na rozvíjející se trhy. Výkonností se drží blízko indexu. Sleduje vysokou míru diverzifikace. Fond dosahuje nejlepší výkonnosti ve skupině při srovnatelné volatilitě s konkurencí. Minimální investice je 1 000 EUR.

Fond Pioneer Emerging Markets Equity investuje minimálně dvě třetiny svého majetku do diverzifikovaného portfolia akcií společností se sídlem v zemích, které se obecně považují za rozvíjející se trhy (emerging markets). Investiční strategie fondu není specificky vyhraněná a vychází z přístupu „růst za rozumnou cenu“ známého pod zkratkou GARP (growth at reasonable price). Integruje růstový přístup „shora dolů“ (top-down) pro výběr zemí vhodných k investování a hodnotový přístup „zdola nahoru“ uplatňovaný při výběru jednotlivých společností. Rozvíjející se země jsou hodnoceny na základě makroekonomického růstového potenciálu, likvidity finančních trhů a potenciálního měnového vývoje (fond nezajišťuje měnová rizika). Hlavním kritériem pro výběr konkrétních společností je existence tržního podhodnocení jejich akcií vůči vnitřní hodnotě, která je odvozena na základě cash flow a ziskového potenciálu. Zjišťuje se přitom řada finančních ukazatelů, např. vývoj tržeb a nákladů, P/E nebo P/B (kurz akcie/zisk na akcii, resp. účetní hodnota na akcii). Investiční proces je v rámci sektorové alokace doplněn o hledání dlouhodobých investičních témat. Portfolio fondu obsahuje 90 až 100 akcií. Váha jedné akcie nesmí přesáhnout 10 %. Odchylka portfolia od benchmarku se cíluje mezi 2,3 % až 6,4 %. Pro váhovou odchylku každé země od indexu MSCI Emerging Markets Free platí interní limit ±8 %.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 15/2007
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic Asset Management)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Kdo v Evropě poroste nejrychleji?


Obrázek aktuálně Odhady vývoje HDP daných zemí/regionů


Daně a zisky akcií


Obrázek aktuálně Změna sazby z kapitálových zisků a výnos indexu S&P 500Doporučujeme

Co čekat od zlata?
Malé zapojení zlata dokáže dobře diverzifikovat portfolio, zejména po přepočtu do koruny. Klíčový drahý kov však bez varování střídá dlouhé etapy výrazného investičního úspěchu a neúspěchu.

Spekulativní hypotéky
Poptávka Čechů po hypotečních úvěrech zaznamenala letos navzdory koronakrizi nové rekordy. Poslední dobou však má spíše spekulativní charakter, což zvyšuje rizika hypoték do budoucna.

Co byste měli sledovat u ETF
ETF jsou čím dál tím populárnější investiční nástroj i v ČR. Jenže řada investorů si neuvědomuje, jak složité je vybrat to správné ETF do portfolia

Ošidné časování trhu
Statistiky denního vývoje národních akciových indexů s dlouhou historií jako DAX a S&P 500 hovoří proti časování trhu.